Alltid Litt Sterkere

www.alltidlittsterkere.org/

KONTAKTPERSON
Gry Lien


Alltid Litt Sterkere

Vårt formål er å støtte mennesker som har fått diagnosen ALS, også deres pårørende.

Vi ønsker å bidra med informasjon om hva sykdommen er og hvordan man kan leve videre med diagnosen uten at sykdommen tar overhånd.

Vår organisasjon er ledet av personer med sykdommen tett innpå seg og vi ønsker å dele våre erfaringer med andre.

Vårt utgangspunkt er at det er mulig å leve med ALS. Men det krever en positiv innstilling, riktige hjelpemidler og god organisering.

I tillegg arbeider vi med å samle inn penger til forskning.

Arkiv