I4HELSE AS

www.i4helse.no/

KONTAKTPERSON
Mangler Informasjon


I4HELSE AS

Vi bidrar til innovasjon og produkt /tjenesteutvikling for private og offentlige virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren, med spesielt fokus innenfor e-helse

I4Helse vil i samarbeid med partnere utvikle og verifisere tjenester og produkter/teknologi, forretnings- og driftskonsepter, samt forestå testing og sertifisering.

Selskapet kan starte opp prosjekter i egen regi med mål om å knytte til seg partnere og/eller bidra til spredning av utviklede produkter og tjenester til andre samfunnssektorer.

I4Helse AS er etablert i Grimstad i eget bygg i tilknytning til Universitetet i Agder; Campus Grimstad. I4Helse har fokus på alle elementene i en innovasjonsprosess og som omfatter ide, involvering, og implementering. Gjennom et bredt samarbeid som representerer alle de fire sentrale aktørene i kvadruppel helix perspektivet. Brukerinvolvering vil være et viktig element i hele innovasjonsprosessen, og avgjørende for å utvikle de beste produktene og løsningene.

Vår visjon er derfor: Med brukeren i sentrum, vil vi bidra til å utløse innovasjon og legge til rette for å implementere nye bærekraftige løsninger.

Privat og offentlig, akademia og sivilsamfunnet.

Arkiv