IBG

www.proreact.dk

KONTAKTPERSON

IBG

Vores hovedfokus er at skabe kvalitet i informationen og kommunikationen til og sammen med borgeren.

Vores omdrejningspunkt i arbejdet og udviklingen af IBG, er at samle al den information borgerne måtte behøve ét sted, samtidig med at denne, i videst mulig omfang, selv er i stand til at hente den information der er nødvendig. Platformen bliver dermed ligeledes et kommunikationsredskab for den enkelte borger, uanset alder, køn, baggrund og funktionsniveau.
IBG leverer kerneydelser for fællesskabet, for individet og for grupper.

Fællesskab
Den store interaktive touchskærm der er centralt placeret i fællesområder, er en vigtig kilde til
information og planlægning. Skærmen udgør et samlingspunkt for borgere og personale og er på
den måde med til at styrke fællesskabet mellem mennesker.

Individet
IBG Basis App giver borgere og personale mulighed for at tilgå IBG via egen smartphone eller tablet,
uanset hvor de er. IBG Basis App fungerer derudover som et individuelt redskab for den enkelte,
hvor personalet får nye muligheder for at støtte borgeren i hverdagen.

Grupper
Som en integreret del af IBG platformen, har vi netop lanceret IBG Grupper. IBG Grupper tilbyder
borgere og personale at være en del af virtuelle netværksgrupper, på tværs af geografi og interesser.
Både borgere og medarbejdere kan blive medlem af grupperne, hvor her kommunikeres,
informeres, kommenteres, inviteres og socialiseres. Alt sammen enten fra en smartphone eller
tablet. Mulighederne og sammensætningerne i grupperne er uendelige, og danner grundlaget for at
skabe meningsfulde relationer for både borgere og personale.

Borgere og medarbejdere får adgang til at deltage i nye og andre fællesskaber på tværs af afdelinger
og geografiske afstande med IBG Grupper. IBG Grupper adskiller sig fra andre sociale medier, ved at
være let tilgængelig for borgere uanset alder og funktionsniveau. IBG grupper er det sikre alternativ
for jer der ønsker at være en del af et socialt virtuelt fællesskab.


Arkiv