Neuro-SysMed hos Helse Bergen HF

neuro-sysmed.no/

KONTAKTPERSON
Magnus Alvestad
98298004

Neuro-SysMed hos Helse Bergen HF

Neuro-SysMed er et senter for klinisk behandling av, og forskning på, nevrologiske sykdommer.

Haukeland Universitetssykehus er vertsinstitusjonen for senteret, med Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og Lawson Health Research Institute i Canda som partnere. Hovedfinanseringen til senteret kommer fra Norges Forskningsråd og løper fram til 2027.

Arkiv