NEO Consulting AS

www.neoconsulting.no/

KONTAKTPERSON
Dagfinn Hallseth
95261248

NEO Consulting AS

NEO Consulting AS er et høyspesialisert konsulentselskap som har spisskompetanse på helsesektoren og som leverer strategiske rådgivningstjenester til private og offentlige aktører i Norge og internasjonalt.

Helsesektoren står overfor store utfordringer og vi må finne nye løsninger på mange områder. Disse kan vi finne ved å jobbe sammen, yte vårt beste og ta eierskap til problemstillinger og resultater:

Network Excellence Ownership

Derfor ble NEO Consulting AS grunnlagt. Selskapet skal gjennom strategisk rådgivning og langsiktig samarbeid bygge bro

  • mellom ulike aktører i helsesektoren, og
  • mellom dagens utfordringer og fremtidens løsninger.

Vi er et unikt, spisset og høykompetent nettverk av konsulenter med fokus på helsesektoren. Vår ambisjon er å være markedsleder og vi samarbeider i nettverk med høyt respekterte aktører i sektoren.

Selskapet arbeider i dag nasjonalt og internasjonalt med offentlige så vel som private aktører i helsesektoren. Fra myndighets- til virksomhetsnivå, både primær- og spesialisthelsetjenesten. Siden etableringen i 2018 har selskapet bidratt i over 50 prosjekter. Disse spenner fra strategisk rådgivning i nasjonale helsereformer og regionale helsestrategier, til omstillinger av helsevirksomheter, strategiske mentorprogram og rådgivning for små start-ups.

Fellesnevneren for våre prosjekter og samarbeidsparter er at de har ambisjon om å gjøre en forskjell og har potensialet i seg til å utvikle helsesektoren. Det sammenfaller med NEO Consulting sin visjon.

Arkiv