NorStella

www.norstella.no/

KONTAKTPERSON
Jon Arve Risan


NorStella

Vi skal bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor. Dette gjør vi gjennom å etablere og understøtte møteplasser for deling og innovasjon som er kjennetegnet av nøytralitet og høy faglig kvalitet.

NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper, aktiviteter og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. I den senere tid har dette dreid seg mye om helse (AKSON)

Gjennom dette ønsker vi å bidra til effektivisering og verdiskapning blant våre medlemmer og samarbeidspartnere, ved å være en pådriver for​

  • Forenkling av regelverk, prosesser og prosedyrer innen nasjonal og internasjonal næring/handel, både i privat og offentlig sektor.
  • Effektiv implementering og lønnsom bruk av standardisert datautveksling mellom organisasjoner/enheter.

På grunn av NorStellas uavhengige posisjon i markedet, kan NorStella betjene enhver aktør og bedrift i markedet. På den måten kan vi bidra til etablering av tverrsektorielle løsninger, basert på åpne standarder som for eksempel UN/CEFACT, UBL og ebXML til fordel for alle brukergrupper/aktører.

Vi har også det forvaltningsmessige ansvaret for Oxalis. Dette er den ledende implementeringen av åpen kildekode som støtter levering av Peppol eDelivery Services (AS4) for Peppol-nettverket mao en forutsetning for at virksomheter skal kunne sende e-faktura til hverandre.

Arkiv