Norges Frivilligsentraler

Etablert: 2016

Produkt/tilbud: InVi, Leve hele livet

Nettsted:

frivilligsentral.no/

KONTAKTPERSON
Gijs Mans
988 17 952

Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjonen for alle landets frivilligsentraler.

NFS ble etablert i 2016. De første ca. 90 frivilligsentralene ble etablert i 1991. Per i dag er det over 465 frivilligsentraler i Norge. 97% av disse er medlem hos NFS.
Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune. NFS og frivilligsentralene jobber etter følgende visjon og motto: Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn - Møte mellom mennesker.


NFS jobber for:

  • Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds‐ og samfunnsaktører.
  • Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene.
  • Å sikre muligheter for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene.
  • Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene.
  • Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Frivilligheten skal være et tillegg til offentlig sektor, ikke en erstatning.
  • Være et felles talerør for medlemssentralene.


Noen konkrete handlinger er bla. utvikling av et eget IT system for frivilligsentraler (InVi), kurs for nye daglige ledere, utsending av 14 - 18 innholdsrike nyhetsbrev per år til sentralene, daglig støttekontakt for lokale sentraler, intensjonsavtaler med f.eks. Livsglede for Eldre, Sykling uten alder og Aktiv ung (NKBUF), og nasjonalt politisk lobbierings arbeid.

NFS har en daglig leder, et arbeidende styre og to prosjektstillinger. En prosjektmedarbeider har ansvar for prosjektet ‹‹Økt integrering hos frivilligsentralene›› som gjennomføres med midler fra IMDi. Den andre er prosjektleder for “Leve hele livet”, som mobiliserer og støtter de lokale sentralene slik at de kan delta i arbeidet med å sette Leve hele livet - reformen på dagsorden i kommunene, og bidra til å sette i verk tiltak lokalt.


Arkiv