NordicDx

nordicdx.no/

KONTAKTPERSON
Olav Fjellså
93482060

NordicDx

NordicDx bidrar med å løse samfunnets helseutfordringer med nytenkende diagnostisk teknologi.

NordicDx AS er et norsk firma som importerer og distribuerer medisinteknisk utstyr for det skandinaviske markedet. Vi er eksklusiv forhandler for de biotekniske selskapene GeneMe og SensDx.

Arkiv