CarciNor

carcinor.no/

KONTAKTPERSON
Mari Sandvold
980 58 029

CarciNor

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med nevroendokrin kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

Nevroendokrin kreft er en stor gruppe kreftsykdommer med en rekke underdiagnoser. De fleste av disse kreftsykdommene utvikler seg som oftest sakte, med det resultat at de aller fleste av pasientene har utviklet en kronisk kreftsykdom når sykdommen blir konstatert. Det er viktig at både pasienter og nærstående har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. CarciNor har egne likepersoner og selvhjelpsgrupper for å kunne gi informasjon og støtte. Dette kan bidra til bedre livskvalitet og mestring.

Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide. CarciNor arbeider for å bidra til å informere om, og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft. Vi har et godt samarbeid med det medisinsk faglige miljøet i Norge, og gjennom vårt eget forsnkingsfond bidrar CarciNor med økonomiske midler til forskning på NET-kreft.

CarciNor bidrar og samarbeider også med andre internasjonale pasientforeninger innen nevroendokrin kreft.

Arkiv