Care IT AS

www.careit.no/

KONTAKTPERSON
Per Even Bjerketvedt
907 40 649

Care IT AS

Care it har utviklet et skybasert innovativt journal- og fagsystem som forenkler drift og gjør det enklere og mer effektivt for både ledere og medarbeidere innen pleie, omsorg, barnevern og rus å strukturere og levere, og rapportere sine tjenester.

Care It er godkjent av Norsk Helsenett, og kan leveres med moduler som forløp, booking og fakturering, medisinering med lagerstyring, brev- og rapportmodul med egen designer for layout og innhold, og mye mer. Care It leverer flere varme hender!

Arkiv