Avans Soma AS

avanssoma.no/

KONTAKTPERSON
Magnar Høyvik
48080027

Avans Soma AS

Avans Soma AS utvikler effektive og fremtidsrettede e-helsetjenester til bedrifter innen helse/omsorg og arbeid/inkludering.

Avans Soma AS er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag 25 ansatte ved våre kontorer i Oslo, Bergen og Dale.

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, slo Avans og Soma Solutions seg sammen til et selskap i februar 2020.

Avans Soma har gjennom mange år utviklet og driftet digitale løsninger for helsesektoren og attførings- og vekstbedrifter. Kjernekompetansen ligger i modulære journalløsninger og håndtering av bruker- og pasientinformasjon. Les mer om våre løsninger for arbeid og inkludering her.

Fagsystemet Ad Curis ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten og benyttes i dag av over 60 virksomheter. Les mer om vårt fagsystem for helse- og omsorg her.

Arkiv