Evondos

www.evondos.no/

KONTAKTPERSON
Anette Landsverk Sæther
91651379

Evondos

Riktig medisin til riktig tid - Evondos medisineringstjeneste sørger for trygg medikamentell behandling og muliggjør et mer selvstendig liv.

Evondos er en helseteknologibedrift som har utviklet en løsning som støtter kommunene til å tilby fremtidsrettede helsetjenester. Evondos’ første produkt er en medisineringsrobot som brukes i profesjonell pleie, og sikrer at tjenestemottakeren får riktig medisindose, til riktig tid, helt automatisk. Dette bidrar til en enklere og tryggere hverdag for innbyggeren, og bedre ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten.

EVONDOS:

Avansert pilletriller-robot

Eldre som bor hjemme kan i dag få besøk av hjemmesykepleier opptil fire ganger i døgnet for få tatt medisiner. Roboten til Evondos gjør medisinoppdraget like sikkert, og langt mer kostnadseffektivt.

Evondos 1

Arkiv