"- Den har den driftssikkerheten vi trenger og leverer på kvalitetskravene. Den er rett og slett sykt mye bedre enn alle andre."
- Bjarte Bøe, leder for velferdsteknologi i Stavanger kommune
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Evondos AS
Produkt: Avansert multidosedispenseren
Gründer: Mika Apell, Evondos startet som et studentprosjekt på universitetet i Åbo i 2007
Etablert: Startet i Salo i Finland i 2014. Hovedkontoret der, og hvor robotene blir produsert.
Ansatte: 70 ansatte med kontorer også i Danmark, Sverige og Norge.
Marked: Over 150 kommuner benytter Evondos sine medisineringsroboter, inkludert hovedstedene Oslo, Stockholm og Helsingfors.
Omsetning: 4 millioner euro (2018)

Media:

Avansert pilletriller-robot

Eldre som bor hjemme kan i dag få besøk av hjemmesykepleier opptil fire ganger i døgnet for få tatt medisiner. Roboten til Evondos gjør medisinoppdraget like sikkert, og langt mer kostnadseffektivt.

Først noen svake, grønne blink, og så en lyd som blir høyere inntil du trykker på den store, opplyste knappen. Det er tid for å ta medisin. På en liten skuff i roboten lander en hvit pose med tablettene inne. Denne dosen har apoteket laget for deg, til rett tid og etter legens anvisninger.

-Det vi ser er at tjenestemottakere får et mer selvstendige liv, hvor de opplever mestring, samtidig som de kan være trygge på at de får riktig medisin til riktig tid. De får mulighet til å disponere tiden sin selv, når de ikke lenger trenger å vente på hjemmetjenesten for å få sine medisiner, sier Cato Andresen, salgssjef i Evondos Norge.

Store besparelser på medisinbesøk
Evondos medisineringstjeneste benyttes i dag i mange norske kommuner, og Stavanger kommune er en av kundene som har brukt løsningen i 2,5 år. De har i dag 100 roboter ute i tjenesten, og det deles ut 207 medisinposer automatisk hver dag, så langt i år har disse robotene delt ut 53.000 doser.

-Det er all time high i bruk i Stavanger kommune, og tilbakemeldingene er svært gode, sier Andresen og Espen Lundevall som er oppfølgingsansvarlige for kommunen.

Evondos er svært opptatt av å kommunisere de kvalitative effektene tjenesten gir til brukerne, og at faren for feilmedisinering og avvik så godt som elimineres. Roboten har også en kostnadseffektiviserende side. Den fylles med multidose nok for 14 dager av gangen, og roboten sørger for at riktig medisin blir gitt til riktig tid. Gjennom dette sier det seg selv at kommunen sparer både folk, tid og penger.

-Det hjelper på kommunebudsjettene at folk bor hjemme så lenge som mulig. En institusjonsplass i Norge koster fra 600.000 kroner til 1 million kroner i året. Klarer man å utsette en institusjonsplass bare et halvt år – så er det penger spart, sier Cato Andresen, som understreker at roboten kun fungerer der brukerne frivillig tar medisinene sine. Ved tvangsvedtak kan det ikke brukes, og den kognitive evnen må være god nok til å medisinene blir tatt.

Noen lange, i stede for mange korte besøk
-Men hva med de sosiale sidene ved å få daglige besøk? Mange eldre synes dagene blir lange dersom det ikke kommer noen?

-Ja, og mange synes de blir enda lenger fordi de venter og venter på at noen skal komme uten å vite når. Dersom roboten og du fikser dette med medisinene selv til angitte og avtalte klokkeslett, så gir det tids- og bevegelsesfrihet. Realitetene er dessverre slik at sykepleiernes tidspress, gjør at det sosiale aspektet ved et medisinbesøk er svært begrenset. For noen brukere er dette mer stress enn trivelig, sier Andersen, og forteller om hvordan Lørenskog kommune nå kan organisere sykepleiernes hjemmebesøk:

-Roboten må fylles på hver 14.dag, og den bruker ca en halv time og etterfylles. Da setter hjemmetjenesten i Lørenskog av en time til besøk. Da for hjemmetjenestens folk snakket med brukeren om mange andre ting; som ernæring, sosiale relasjoner, trening, psykiske og fysiske plager om livet og hverdagen. Hjemmetjenestens folk har faktisk fanget opp endringer i pasientens helse raskere, enn da de daglig var innom med pilleglasset.

-De beste på markedet
-Vi bruker i dag 3-4000 timer i måneden på å gi medisin. Alle de timene kan vi ikke erstatte med roboten, men vi kan redusere kraftig. Vi har bestemt oss for at Evondos er den multidosedispenseren som vi vil bruke. Den har den driftssikkerheten vi trenger og leverer på kvalitetskravene. Den er rett og slett sykt mye bedre enn alle andre, sier Bjarte Bøe, leder for velferdsteknologi i Stavanger kommune.

Kommunen har planer om å utvide til 2-300 roboter.

Til nå har roboten levert ut 150.000 doser til tjenestemottakere i Stavanger, med et minimalt avvik. De fleste tjenestemottakerne er veldig fornøyde brukere.

-Mange sier at det er en stor befrielse å slippet rennet av hjemmesykepleiere; noen har kanskje 25 forskjellige innom i løpet av en uke. Nå slipper de det maset, sier Bøe, som sier at roboten passer ikke for alle.

-Den passer for gruppen som har multidoserull hjemme, men som kan glemme å ta medisinen til rett tid, og således feilmedisinerer seg selv. Du må også ha en viss kognitiv kapasitet, men selv en toåring forstår den store, grønne knappen. Vår jobb blir å følge opp dem som glemmer og legger posen i skuffen eller i lommen i stede for å ta medisinen. Vi kan ikke forsvinne helt fra hjemmet til folk; og det er vi ikke interessert i heller, men i snitt reduserer vi med to besøk til dagen, sier Bøe, og legger til: - Dette er virkelig bra bruk av velferdsteknologi.

-Evondos er en leverandør skikkelig på tilbudssiden. Vi klarer faktisk ikke å ta ned all den støtten og hjelpen de tilbyr, sier Bøe. Vi hadde en konkret utfordring med brukere som ville ta med seg medisindoser på reise eller på besøk. Det var først vanskelig, og vi ga beskjed om at slik kunne vi ikke ha det. De var lydhøre og endret funksjonen, sier Bøe.

EN KNAPP, EN LUKE: Multidosedispeneren til Evondos har en knapp og en luke for brukerne, men avansert teknologi som deler ut rett medisin til rett til. (Foto: Hilde Garlid)


En fremmed på soverommet?
Roboten er ikke akkurat i lommeformat. Det er mye avansert teknologi inne i selve maskinen og brukerfunksjonene på utsiden er svært begrenset slik at brukerne ikke kan gjøre noe feil. Medisin-knappen er diger, lysende og ulende, det er et display hvor det blir gitt beskjeder både skriftlig og med talestemme. Det er også mulig å skrive direkte beskjeder til brukerne via displayet. Den er robust med innbruddsalarm, og varsler kommunen dersom medisinene ikke blir tatt.

-Blir dette en fremmed dings på soverommet eller på kjøkkenet for mange eldre?

-Brukerne trenger ofte noe tid for å bli fortrolig, men den vennskapelige tonen mellom robot og bruker skjer som regel forunderlig raskt. Vi følger også opp kommunene tett med opplæring og veiledning for ansatte, og har blant annet åpen supporttelefon for hjemmesykepleien 24t i døgnet. Vi er opptatte av at alle involverte skal kjenne seg trygge på bruken av teknologien, slik at implementeringen blir en suksess, sier Espen Lundevall.

Arkiv