Zyberia AS

www.zyberia.org/

KONTAKTPERSON
Jonas Carsten Jeppesen
90149857

Zyberia AS

Uansett hvem du er, hvor du kommer fra eller hvor du går –Zyberia hjelper mennesker med å eie sin egen helse og forbedre sin livskvalitet.

For å oppnå dette har vi bygget HealthB. HealthB er en personlig helseplattform som gir brukeren mulighet til å samle, forstå og kommunisere helsen sin. Helsedata vil bli samlet inn i en kombinasjon av selvregistrering og bruk av automatiske koblinger. Det er en horisontal plattform som vil samhandle med andre relevante kilder og siloer av informasjon, som privat-eller offentlig helsetjenesteinformasjon eller andre helserelaterte apper. HealthB gjør brukere i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste.

Vi ønsker å være den ledende selvpleieplattformen i Skandinavia i løpet av de neste tre årene, og med global tilstedeværelse innen 5 år.

Hvorfor er dette viktig:

Hvis du mangler en samlet oversikt over din individuelle helse, kan du ikke forstå og kommunisere den, og du kan ikke være proaktiv i egen helse.

Behandleren ser konsekvensene av å ikke ha en samlet oversikt over helsedata - frykten for ikke å ha relevante data, frykten for å gjøre feil eller overse noe, kunnskapen om uønskede hendelser som kan skje med pasienten hvis helsen ikke forstås, hvis behandlingsplaner ikke følges eller hvis livsstilsendringer ikke gjennomføres. I tillegg, kan mangel på data i en akutt situasjon føre til alvorlige konsekvenser.

Problemene vi ser er validert av brukere og helseleverandører.

Vi vet fra før at den utviklede verden er midt i en helsekrise med aldrende befolkning, 50% av befolkningen har en kronisk sykdom og antallet øker, det finnes færre kvalifiserte helsearbeidere og et stort press for å levere et volum av tjenester til lavere pris.

HealthB støtter og muliggjør integrert omsorg, persontilpasset behandling, samskaping av omsorg, helsekompetanse, sykdomsbevissthet, helhetlig helse og egenomsorg. For et langt og friskt liv, i balanse med din fysiske og psykiske helse.

Samarbeidet om menneskets helse: – Vi hjelper mennesker med å ta eierskap til egen helse og forbedre egen livskvalitet

Et dødsfall som kunne vært unngått ble inspirasjonen til løsningen. Derfor har spesialisten i allmennmedisin, Jonas Jeppesen, startet selskapet Zyberia. Nå er de klare til å invitere de første brukerne inn i plattformen.

Jonas Jeppesen Zyberia

Arkiv