Zyberia AS

www.zyberia.org/

KONTAKTPERSON
Jonas Carsten Jeppesen
90149857

Zyberia AS

Zyberia er et norsk helsetech selskap som levere en digital plattform hvor det enkelte menneske kan ta eierskap til egen helse.

Vi hjelper mennesker ved å sikre dem tilgang på og oversikt over egne behandlingsplaner og innsamlet helseinformasjon samt ved å gjøre brukeren i stand til å fortelle sin helsehistorie uansett hvor vedkommende er i verdenen. Vi skaper et stødig fundament for "personalized precision care". Vår visjon: uansett hvem du er eller hvor du er, så må du kunne ta eierskap til din helse. Du er den viktigste helse leverandør i livet ditt!

Arkiv