"Det jeg ser som min viktigste rolle som lege, er å være en sparringspartner. I dette samarbeidet, har jeg oppdaget at folk sliter med å huske, og arbeide aktivt med sin informasjon."
- Jonas Carsten Jeppesen, gründer og daglig leder, Zyberia
Vis fakta

Zyberia ble etablert i 2013

HealthB ble startet i 2018

Siden nedstengningen 12. mars 2020, har helseplattformen HealthB vært prioriteringen til Zyberia.

Visjon: å hjelpe mennesker til å ta eierskap til egen helse og forbedre egen livskalitet

Misjon: å bygge en personlig helseplattform som gir brukere mulighet til å forstå og kommunisere helsen deres og oppnå egenomsorg

Målsetting: innen tre år være den ledende plattformen for egenomsorg i Skandinavia. Om fem år være i gang med utrulling på verdensbasis

Visste du?

På videregående studerte Jonas Jeppesen biologi og filosofi, med en spesiell interesse for immunologi, og hvordan hjerne, tanker og kropp henger sammen. Han er spesialist i allmennmedisin og kognitiv terapi. Den ultimate kombinasjonen hvis målet er å hjelpe mennesket.

Hvis man er sårbar eller opplever seg som sårbar, aktiveres en rekke systemer i kroppen. Psykisk stress medfører fysiologiske responser, som over tid påvirker energi, søvn og appetitt. Det kan få store ringvirkninger i livene til folk, sier Jeppesen.

EIERSKAP: Jonas Carsten Jeppesen, gründer og spesialist i allmennmedisin, er opptatt av at mennesket skal føle eierskap til egen helse. Nå inviterer helseplattformen fra Zyberia, HealthB, de første brukerne. (Foto: Privat)

Samarbeidet om menneskets helse: – Vi hjelper mennesker med å ta eierskap til egen helse og forbedre egen livskvalitet

Et dødsfall som kunne vært unngått ble inspirasjonen til løsningen. Derfor har spesialisten i allmennmedisin, Jonas Jeppesen, startet selskapet Zyberia. Nå er de klare til å invitere de første brukerne inn i plattformen.

Tekst: Marin Simenrud, frilansskribent for Norwegian Smart Care Cluster

Han mener vi mangler riktig verktøy for å benytte oss av rådene fra legen og bedre eierskap til egen helse.

Dette sier gründer og daglig leder, Jonas Carsten Jeppesen, om lanseringen:

– Vi gleder oss til å levere den personlige helseplattformen, HealthB, til brukerne våre. Vi skal jobbe videre med våre partnere, og er klare til å invitere nye partnere innen helse, legemiddelindustrien og pasientorganisasjoner inn i plattformen. HealthB er en sikker, personlig og digital helseplattform hvor det enkelte mennesket kan samle og organisere sin helseinformasjon, og til enhver tid kommunisere sin historie. Uansett hvor man er i verden.


Et mareritt i utlandet

Under et besøk i Spania i 2005, hjelper Jeppesen kona til et pensjonert ektepar. Mannen hennes opplever marerittet: helsekomplikasjoner i et fremmed land. Sykdomsforløpet forverrer seg. Ambulansen tilkalles.

Tilstanden til pasienten når et kritisk punkt, og mannen er ute av stand til å informere om sin sykdomshistorikk. Informasjon som er avgjørende. Den dramatiske situasjonen fører til et sterkt stress for kona. Hun er for stresset til å forklare historikken til legene. Mannen mister livet på sykehuset.

Denne informasjonsbarrieren gjorde at behandlingsprosessen gikk tregere. Det reduserer sannsynligheten for å komme godt ut av det. Uansett hvem du er må du kunne fortelle din historie, sier Jeppesen.


Løsningen blir til

Som lege har han erfaring fra over 70.000 konsultasjoner. For å bedre kunne møte pasientene som hele mennesker, tok han i tillegg utdanning i kognitiv terapi.

Han erfarer at pasienter sliter med å organisere informasjonen om egen helse. Jeppesen forteller at rundt halvparten av oss ikke følger behandlingsrådene vi får. Vi husker knapt halvparten av det som ble sagt i konsultasjonen, 20 minutter etter den er avsluttet, ifølge Jeppesen.

Hvis vi ikke kan bære med oss den informasjonen videre, hvordan skal mennesket da kunne implementere rådene i hverdagen, sier Jeppesen.

Du har kanskje opplevd å få et råd fra lege eller behandler, som viser seg vanskelig å bruke i en allerede hektisk hverdag. Selv for dem som klarer det, går rådet kanskje i glemmeboka til slutt. Når problemet er løst, ser vi tidvis vekk fra de etablerte rutinene.

Det kan være enkle ting som en gåtur om dagen, eller erfaringen med en type medisin. Alt for ofte glemmer vi hvordan det var, hvilken erfaring man gjorde seg og hva som ble prøvd. Senere dukker kanskje samme utfordring opp på ny, og pasienten står igjen med samme spørsmål.

Jeg kan hjelpe folk med å forstå, kartlegge og veilede, men jeg kan ikke gjøre disse tingene for pasientene. Jeg kan ikke endre folk sin livsstil. Det jeg ser som min viktigste rolle som lege, er å være en sparringspartner. I dette samarbeidet, har jeg oppdaget at folk sliter med å huske, og arbeide aktivt med sin informasjon. Det er ofte vanskelig å forme eierskap til rådene, sier gründeren.

Løsningen på denne utfordringen kommer gjennom den digitale plattformen HealthB. Plattformen gjør det mulig å eie personlig helsedata, organisere, forstå og dele kunnskap og erfaring.

Med bruk av plattformen kan pasienten organisere sykdoms- og behandlingshistorikk, informasjon som kan bli avgjørende i møtet med helsevesenet. Etter hvert vil informasjonen i HealthB enkelt kunne deles med leger, sykehus og andre institusjoner.


Fra «healthcare til selfcare»

Vårt budskap er at for å skape et bærekraftig helsevesen, må individet spille en sterkere rolle i forvaltningen av egen helse, og styrkes i sin samhandling med helsetjenestene. Dette kaller vi “fra healthcare til selfcare”, sier Jeppesen.

Målet til Zyberia er at HealthB er den ledende plattformen for formålet. Først i Skandinavia, og deretter resten av verden. Jeppesen mener vi ikke kan forvente at folk kan integrere rådet fra legen, om ikke individet selv kan eie informasjonen om egen helse.

Med sin brede og lange erfaring, vet gründeren nøyaktig hva som kreves av et system som HealthB. Plattformen må være intuitiv, effektiv, sikker og internasjonalt skalerbar. Det er allerede på plass, ifølge Jeppesen.

Vi vil skape optimale forhold for at mennesket skal kunne nyttiggjøre seg av de mange gode ressursene de har tilgang på og styrkes menneskets helse, avslutter han.

Arkiv