Varodd Velferdsteknologi AS

hjelpemidler.varodd.no/

Varodd Velferdsteknologi AS

Vi leverer kvalitetshjelpemidler som gjør hverdagen enklere for våre kunder

Varodd har vært leverandør av hjelpemidler til helse- Norge siden 1963. Vi leverer et bredt sortiment av produkter til Hjelpemiddelsentraler, kommuner og sykehus. 

Varodd Velferdsteknologi AS ble etablert som eget selskap 1. oktober 2017 og er i dag heleid datterselskap av Varodd AS.

Vårt hovedfokus er å levere kvalitetsprodukt som kan gjøre hverdagen enklere for våre kunder. I vårt sortiment har vi for eksempel senger og møbler tilpasset mennesker som har demens. Produkter som gjør det mulig for en pleier å løse oppgaver hvor man tidligere måtte være to pleiere.

Vi kaller det "to til en" produkter. 

Vi arbeider med produsenter som utvikler innovative produkter innenfor området velferdsteknologi, hvor det er fokus på de utfordringer som våre kunder står foran i de kommende årene. Vi ønsker å påvirke våre kunder til å tenke helhetlig og langsiktig. Våre produkter innen velferdsteknologi skal bidra til effektiv pleie, samtidig som helsepersonell skal sikres godt arbeidsmiljø og mindre belastning. Og pasientens sikkerhet, verdighet og komfort skal ivaretas.  

Vårt mål er ikke å bli størst, men å være best. Vi er genuint opptatt av å levere kvalitets produkter til våre kunder. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo