Varodd Velferdsteknologi AS

hjelpemidler.varodd.no/

Martin Pedersen
+47 91 57 97 11

"Det er positivt for helserelaterte selskap i Agder å koble seg på et allerede etablert klyngemiljø."
- Tor Åge Fjukstad, NSCC avdeling Agder

Varodd Velferdsteknologi AS

Vi leverer kvalitetshjelpemidler som gjør hverdagen enklere for våre kunder

Varodd har vært leverandør av hjelpemidler til helse- Norge siden 1963. Vi leverer et bredt sortiment av produkter til Hjelpemiddelsentraler, kommuner og sykehus.

Varodd Velferdsteknologi AS ble etablert som eget selskap 1. oktober 2017 og er i dag heleid datterselskap av Varodd AS.

Vårt hovedfokus er å levere kvalitetsprodukt som kan gjøre hverdagen enklere for våre kunder. I vårt sortiment har vi for eksempel senger og møbler tilpasset mennesker som har demens. Produkter som gjør det mulig for en pleier å løse oppgaver hvor man tidligere måtte være to pleiere.

Vi kaller det "to til en" produkter.

Vi arbeider med produsenter som utvikler innovative produkter innenfor området velferdsteknologi, hvor det er fokus på de utfordringer som våre kunder står foran i de kommende årene. Vi ønsker å påvirke våre kunder til å tenke helhetlig og langsiktig. Våre produkter innen velferdsteknologi skal bidra til effektiv pleie, samtidig som helsepersonell skal sikres godt arbeidsmiljø og mindre belastning. Og pasientens sikkerhet, verdighet og komfort skal ivaretas.

Vårt mål er ikke å bli størst, men å være best. Vi er genuint opptatt av å levere kvalitets produkter til våre kunder.


Ny medlemsbedrift på Sørlandet

I midten av august i år etablerte Norwegian Smart Care Cluster et avdelingskontor i Agder. Nå har Tor Åge Fjukstad, vår mann i Agder, rekruttert avdelingens første medlemsbedriften.

Selskapet heter Varodd Velferdsteknologi AS og holder til i Kristiansand. Det er en arbeidsinkluderingsbedrift, etablert i 1961, som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. De har rundt 170 ansatte i fem selskap i Norge og Danmark, og har en årlig omsetning på 230 millioner kroner.

-Selskapet driver med mange ting; alt fra kantine til pulverlakkering, men de har også en avdeling som driver med hjelpemidler og velferdsteknologi, sier Tor Åge Fjukstad i NSCC avdeling Agder.

Egde Consulting AS er et annet sørlandsbasert selskap som har vært medlem i NSCC en god stund.

-Hadde Varodd hørt om helseklyngen tidligere?

-Nei, men de kjente til andre næringsklynger lokalisert i Agder. De er veldig interessert i hvordan en klynge sammen kan tenke som en industri og ikke bare se på enkeltbedrifter. Det å skape mer samhandling på tvers av tidvis konkurrerende bedrifter er nytt, og klyngens mål om sammen å utvikle en sterkere, norsk næring er spennende, sier Fjukstad.

Markedsadgang og alt som angår offentlige anskaffelser, er også viktig for en bedrift som Varodd Velferdsteknologi AS.

-Det er positivt for helserelaterte selskap i Agder å koble seg på et allerede etablert klyngemiljø. Den 5 år lange erfaringen og kompetansen som NSCC har som klynge, er verdifullt for selskaper i sør, sier Fjukstad. Han har tro på videre medlemsvekst fra Sørlandet, og at det også vil tilføre NSCC nye, aktive medlemmer som vil løfte fram helsenæringen i Norge.

Arkiv