Vestlandets Innovasjons Selskap AS (VIS)

Etablert: 2004

Produkt: Tjenester innen innovasjon og utvikling

Nettside:

www.visinnovasjon.no/

KONTAKTPERSON
Tone Skår
97022360

Vestlandets Innovasjons Selskap AS (VIS)

VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen.

Vår ambisjon er å være den naturlige støttespilleren for etablert næringsliv med utfordringer og forskere, gründere og studenter med resultater eller ideer med et innovativt potensial. Målet er at ideen skal være levedyktig i fremtiden, og tilføre samfunnet bedre tjenester, produkter eller prosesser.

VIS har samarbeidsferdighetene som kreves for at Vestlandets økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst skal ha både bredde, spiss og ambisjoner. Våre forretningsutviklere og rådgivere vil legge til rette for å gi relevante råd, koble ulike miljøer, gjennomføre prosjekter og gi deg mulighet til å benytte deg av vår omfattende kompetanse.

LES MER: OM VIS

Arkiv