SAFER

Prosjekter

Safer@home

www.safer.net

SAFER

SAFER er et læringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus.

Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research www.safer.net er en frittstående stiftelse - et læringssenter/simuleringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS.

SAFER ønsker å være en bidragsyter i å styrke og stimulere lokale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Formålet med senteret er å styrke opplæring og pasientsikkerhet for helsepersonell, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling og -utveksling ved bruk av medisinsk simulering som læringsverktøy.

I 2012 hadde SAFER 8000 kursdager for sykepleiere, leger, ambulansepersonell, sykepleierstudenter, medisinerstudenter, offshore sykepleiere og- leger. Senteret driver også praksisnær forskning innen pasientsikkerhet, implementering av simulering som læringsmetode, bruk av simulering for å implementere velferdsteknologiske løsninger til kommunehelsetjenesten osv.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo