SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research

www.safer.net

KONTAKTPERSON
Elsa Søyland
99793686

Prosjekter

Safer@home

SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research

SAFER er et læringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus.

Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research www.safer.net er en frittstående stiftelse - et læringssenter/simuleringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS.

SAFER ønsker å være en bidragsyter i å styrke og stimulere lokale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Formålet med senteret er å styrke opplæring og pasientsikkerhet for helsepersonell, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling og -utveksling ved bruk av medisinsk simulering som læringsverktøy.

I 2012 hadde SAFER 8000 kursdager for sykepleiere, leger, ambulansepersonell, sykepleierstudenter, medisinerstudenter, offshore sykepleiere og- leger. Senteret driver også praksisnær forskning innen pasientsikkerhet, implementering av simulering som læringsmetode, bruk av simulering for å implementere velferdsteknologiske løsninger til kommunehelsetjenesten osv.

DISPUTAS:

Simulering i opplæring av helsearbeidere

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetjenesten, må de ansatte lære seg nye måter å arbeide på. Veslemøy Guise har laget et simuleringsverktøy og testet det ut i hjemmetjenesten. Doktorgradsstudien er en del av Safer@Home-prosjektet.

Simulering Helse Safer

Vil bidra til å redde 500 000 liv hvert år

Laerdal Medical har som mål å bidra til å redde 500 000 liv hvert år fra 2020.

Aina Haug Og Elsa Søyland

Arkiv