SAFER

www.safer.net

Prosjekter

Safer@home

SAFER

SAFER er et læringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus.

Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research www.safer.net er en frittstående stiftelse - et læringssenter/simuleringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS.

SAFER ønsker å være en bidragsyter i å styrke og stimulere lokale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Formålet med senteret er å styrke opplæring og pasientsikkerhet for helsepersonell, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling og -utveksling ved bruk av medisinsk simulering som læringsverktøy.

I 2012 hadde SAFER 8000 kursdager for sykepleiere, leger, ambulansepersonell, sykepleierstudenter, medisinerstudenter, offshore sykepleiere og- leger. Senteret driver også praksisnær forskning innen pasientsikkerhet, implementering av simulering som læringsmetode, bruk av simulering for å implementere velferdsteknologiske løsninger til kommunehelsetjenesten osv.

DISPUTAS:

Simulering i opplæring av helsearbeidere

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetjenesten, må de ansatte lære seg nye måter å arbeide på. Veslemøy Guise har laget et simuleringsverktøy og testet det ut i hjemmetjenesten. Doktorgradsstudien er en del av Safer@Home-prosjektet.

Simulering Helse Safer

Vil bidra til å redde 500 000 liv hvert år

Laerdal Medical har som mål å bidra til å redde 500 000 liv hvert år fra 2020.

Aina Haug Og Elsa Søyland

Arkiv