Deloitte Advokatfirma AS

www.deloitte.no

KONTAKTPERSON
Geir A Melby
913 64 186

Deloitte Advokatfirma AS

Transaksjoner, forretningsjus, skatt og avgift.

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 250 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus.

Advokatfirmaet er organisert i faggrupper og tverrfaglige bransjegrupper for på best mulig måte kunne yte service med høy faglig kvalitet overfor våre kunder.

Dersom utførelsen av et oppdrag nødvendiggjør annen kompetanse enn den juridiske vil Deloitte Advokatfirma som en del av Deloitte også ha mulighet for å stille et tverrfaglig team med spisskompetanse også utenfor advokatfirmaet.

Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse både individuelt og som advokatfirma. Deloitte ble i 2017 kåret til Tax Firm of the Year in Norway av International Tax Review. Internasjonalt er vi tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer.

Arkiv