Alfred Surgery AS

www.alfredsurgery.com/

KONTAKTPERSON
Tore Andreassen
97766260

Alfred Surgery AS

Digital plattform utviklet av kirurger for å sikre standardisert utdanning av helsepersonell og korrekt gjennomføring av kirurgisk behandling

Alfred Surgery AS har utviklet en digital plattform for utdanning og økt pasientsikkerhet. Plattformen er designet for å sikre standardisert utdanning av helsepersonell og korrekt gjennomføring av kirurgisk behandling.

Innholdet i plattformen er kategorisert etter prosedyrer og vises til brukere i form av "protokoller".

Protokollene er strukturert og er bygget opp trinnvis. Protokollene er delt inn i ulike faser, som følger samme struktur som et vanlig pasientforløp (work-up, pre-op, intra-op, post-op & follow-up).

Innhold i protokollene tar i stor grad høyde for variasjon i pasientbehandlingen.

Det finnes informasjon om normal utførelse av prosedyrer og arbeidsoppgaver, men også om "vanlige feil", "utfordrende situasjoner", "håndtering av komplikasjoner", "bruk av ustyr" og "vitenskapelig evidens".

Plattformen bruker digitale verktøy som byr klinikere pasientspesifikk beslutningsstøtte i møte med pasientene. Dette sikrer at leger tar riktige beslutninger og at pasienter for riktig behandling til enhver tid.

Arkiv