VitalThings AS

somnofy.no/

KONTAKTPERSON
Knut Jarle Lysklett
91666540

VitalThings AS

VitalThings tilbyr verdens mest avanserte kontaktløse søvnmonitor Somnofy, som analyserer menneskelige livstegn.


VitalThings som selskap er etablert med utgangspunkt i flere års produktvikling rundt avansert sensorteknologi. Digitale tjenester, maskinlæring og avansert bruk av data står sentralt i utviklingen. Arbeidet startet i 2014, og selskapet ble etablert i 2017.

Ambisjonen er å levere kontaktløse løsninger med fokus på bedre helse, hverdag og trygghet for brukere og en bedre og mer effektiv hverdag for helsearbeidere. Produktutviklingen foregår i nært samarbeid med universitet, forskere og helsefaglige- og medisinske miljø.

Søvnmonitoren Somnofy er utviklet etter flere år med utprøving av sensorteknologi og dens anvendelse i helse-og velferdssammenheng. Somnofy måler pustefrekvens og bevegelser om natten og analyserer dataene ved hjelp av skybaserte maskinlæringsalgoritmer.

Virksomheten utvikles av erfarne teknologiledere med sterkt fokus på gode og innovative løsninger.

Selskapet har kontorer i Trondheim og Tønsberg.

Sjekk ut denne video om Somnofy - for bedre søvnkvalitet

Arkiv