Aidn AS

www.aidn.no/

KONTAKTPERSON
Jon Helge Andersen
911 24 197

Aidn AS

Aidn er et nytt system for dokumentasjon og samarbeid som leverer “En innbygger - en journal” for det norske helsevesenet

Helsepersonell, pasienter og pårørende fortjener en bedre opplevelse. En opplevelse som er brukervennlig, mindre tidkrevende og gir riktig innformasjon til riktig tid. Vi skaper pasientsentrerte løsninger, som styrker helsepersonell, engasjerer innbyggerne og gjør det mulig for kommunene å gi en bedre omsorg

Video: https://youtu.be/3sQ46AephGk

Arkiv