Atea

www.atea.no/

KONTAKTPERSON
Endre Valdersnes
90037593

Atea

Vi bygger Velferd med IT

Atea Velferd er et nasjonalt satsningsområde, vi skal være systemintegrator – tenke helhet, være i front og sette løsninger i system for kommunene.

Teknologien og løsningene skal gi:

  • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for innbyggeren (brukeren)
  • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell
  • Økt trygghet for pårørende

Dette bidrar til økte gevinster for kommunene.

Vi har knyttet til oss en rekke underleverandører innenfor området, og leverer en plattform for velferdsteknologi som sikrer helhetlige løsninger på tvers av ulike tjenester og systemer. Dette gir felles administrasjon og sikrer utviklingen fremover.

Kommunen bygger en plattform for fremtiden, som binder institusjon, omsorg- og privatboliger sammen. Dette er en fremtidsrettet løsning, som kan integreres med ledende løsninger i markedet. Plattformen er produsentuavhengig, slik at nye løsninger for velferdsteknologi kan knyttes til etter hvert som de utvikles.


Atea inn i klyngen

Atea er nytt medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og fellesmøtet 20. oktober blir derfor slått sammen med Atea Community – Norges største IT-konferanse.

Atea Tv Anetter Hettervik

Arkiv