ATEA

www.atea.no/

ATEA

Vi bygger Velferd med IT

Atea Velferd er et nasjonalt satsningsområde, vi skal være systemintegrator – tenke helhet, være i front og sette løsninger i system for kommunene.

Teknologien og løsningene skal gi: 

  • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for innbyggeren (brukeren) 
  • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell 
  • Økt trygghet for pårørende 

Dette bidrar til økte gevinster for kommunene.

Vi har knyttet til oss en rekke underleverandører innenfor området, og leverer en plattform for velferdsteknologi som sikrer helhetlige løsninger på tvers av ulike tjenester og systemer. Dette gir felles administrasjon og sikrer utviklingen fremover.

Kommunen bygger en plattform for fremtiden, som binder institusjon, omsorg- og privatboliger sammen. Dette er en fremtidsrettet løsning, som kan integreres med ledende løsninger i markedet. Plattformen er produsentuavhengig, slik at nye løsninger for velferdsteknologi kan knyttes til etter hvert som de utvikles.


Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList