HabTech AS

www.habtech.no/

KONTAKTPERSON
Morten Berger
93230652

HabTech AS

Vi utvikler løsninger basert på habiliteringsfaglig kompetanse hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon og medvirkning er vesentlige innsatsområder.

HabTech AS ble stiftet våren 2021 og har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer. HabTech AS har per i dag utviklet to apper som er tilgjengelig på AppStore.

Se video: https://youtu.be/hAuBc0nRHEk

Arkiv