Essity Norway AS

www.essity.com/

KONTAKTPERSON
Wanda Storbugt


Essity Norway AS

Essity har som mål å øke effektiviteten og kvaliteten på hygiene- og helsetjenestene for pasienten, helsepersonellet og samfunnet generelt.

Essity: Breaking Barriers to well-being:
Life-changing innovations

Det handler om innovasjon og digital transformasjon for økt velvære og verdighet, et bedre samfunn og mer bærekraftig forretningsdrift.

Et konkret eksempel er SmartCare som er revolusjonerende velferdsteknologi fra TENA. Ved bruk av en sensor og app vet helsepersonellet når det sist ble skiftet og når det må skiftes. Pasientene blir mindre forstyrret samtidig som risikoen for lekkasjer og hudproblemer reduseres dramatisk. Ikke minst begrenses rutinearbeidet for mer tid til å ivareta mennesket. Det handler om økt verdighet og bedre ressursbruk.

Arkiv