Enforme

www.enforme.no

KONTAKTPERSON
Sigurd Vik
92 62 92 00

Enforme

Enforme utvikler og leverer e-helse konsepter og metoder for kommuner og fylkeskommuner.

Enforme AS har i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner et utviklet et digitalt verktøy for helse og livsstilsamtaler i kommunale frisklivssentraler og for bruk i helseprosjekter i videregående - og ungdomsskoler. Lese mer om konsept og metode på vår hjemmeside. Selskapet holder til i Måltidets hus i Stavanger.


Arkiv