Vilje Bionics AS

www.viljebionics.com/

KONTAKTPERSON
Saeid Hosseini
40957603

Vilje Bionics AS

Vilje Bionics er en oppstartsbedrift med lidenskapelig engasjement og sterk vilje til å styrke funksjonshemmede personer ved hjelp av innovativ teknologi. Vi utvikler et robotisert eksoskjelett for brukere med nedsatt motorisk funksjon i arm og hånd

Dette eksoskjelettet gjør det mulig for brukeren å bevege skulder, albue, håndledd og hånd igjen. Dette vil gi mer selvstendighet og høyere livskvalitet til brukere som ønsker å være mest mulig selvhjulpne, og vil være det første i verden av sitt slag. Ved å gjøre brukeren mer selvstendig i hverdagen vil hjelpemidlet lette arbeidsmengden på pårørende og helsevesenet samtidig som det øker selvfølelsen til brukere som ønsker å være mest mulig selvhjulpne.

Selskapet ble grunnlagt på bakgrunn av et prosjekt som ble startet av sivilingeniør Mangor Lien og hans bror, professor Terje Kristoffer Lien. I 2015 fikk Mangor diagnosen ALS, en nervesykdom som lammet armene hans og gjorde at han ikke lenger kunne gjøre dagligdags aktiviteter som å spise, drikke og gjennomføre personlig stell. Mangor fant ingen hjelpemidler som kunne kompensere for funksjonstapet hans, og bestemte seg for å lage sitt eget sammen med broren sin Terje, som er professor emeritus i robotikk fra NTNU. For å videreutvikle og kommersialisere hjelpemidlet ble en gjeng med studenter fra NTNUs entreprenørskole engasjert, og i dag drives Vilje Bionics av et tverrfaglig og allsidig team med bakgrunn fra NTNU, KTH i Stockholm, BI og ETH Zürich.

VILJE BIONICS:

Når robotikk skaper bedre liv

Denne historien er nesten litt magisk. Den handler om å gi mennesker med lammelser i armene muligheten til å bevege seg. Magien skaper Vilje Bionics ved hjelp av robotikk.

IMG 2472

Arkiv