VilMer AS

vilmer.no/

KONTAKTPERSON
Marthe Dyrud
913 30 388

VilMer AS

VilMer - Smarte løsninger for flere gode øyeblikk i eldreomsorgen.

VilMer - Smarte løsninger for flere gode øyeblikk i eldreomsorgen er en ledende plattform for sosial velferdsteknologi og personsentrert omsorg som brukes av snart 100 kommuner i Norge, Sverige og Danmark. Vi har siden 2017 bidratt til å skape mer aktivitet og mange gode øyeblikk for blant annet beboere på sykehjem og brukere av dagtilbud. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser – VilMer Opplevelser – til flere digitale løsninger for personsentrert omsorg. De siste årene har selskapene MinMemoria, Televindu, Visdoc og Aktivitetsdosetten blitt en del av VilMer.

Kort om de ulike løsningene:

  • VilMer Opplevelser - flere gode øyeblikk for eldre gir kommunen en mulighet til å skape en eldreomsorg med flere varme hender, personsentrert omsorg i fokus og et inkluderende lokalsamfunn med åpne omsorgsinstitusjoner og et større mangfold av aktiviteter.
  • MinMemoria – et verktøy for personsentrert omsorg og kommunikasjon. Med beboerens livshistorie lett tilgjengelig i MinMemoria blir helsepersonell bedre kjent med brukerne sine, og kan bygge en trygg relasjon som bidrar til glede og trivsel.
  • Digitale opplevelser - et unikt og tilrettelagt bibliotek av digitalt innhold tilpasset eldre personer med demens og andre former for kognitiv svikt.
  • VilMer VR - spennende turer i virtuelle omgivelser for eldre. VilMer VR kan brukes som fellesaktivitet hvor flere ser det samme, eller individuelt ved å velge filmer som passer den enkelte. Egner seg godt i reminisensarbeid.
  • Aktivitetsdosetten - en erfarings- og forskningsbasert metode som gjør det enklere for helsepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål.

Et felles mål for alle våre løsninger er å skape mer aktivitet og gode opplevelser. Det gjør at ansatte i eldreomsorgen får en god arbeidsplass og skaper et godt hjem for de som bor på sykehjemmet.

Sammen med våre samarbeidskommuner har vi skapt over flere 100 000 gode øyeblikk for eldre gjennom våre løsninger. Effekter og gevinster ved bruk av VilMers løsninger er også store, som blant annet å spare helsepersonell for tid, redusere medikamentbruk hos enkeltpersoner og enklere kunne vise til at kommunen leverer på nasjonale reformer som kvalitetsreformen «Leve hele livet» og ivaretar lovpålagte krav om personsentrert omsorg.

LIVSKVALITET:

Vekker livshistorier til live

Hvem vet hvem du egentlig er når hukommelsen din eller kommunikasjonsevnene dine blir dårligere? Hvordan kan familien og ansatte i omsorgstjenesten bruke en innholdsrik livshistorie til aktivitet, verdighet og livskvalitet livet ut?

Min Memoria

GROWTH:

Stronger together: – If you want to grow, you must dare to let go

Through the Norwegian Smart Care Cluster and the accelerator program EIRA, two companies realized that their concepts were meant to be together.

Foto 479

Arkiv