VilMer AS

vilmer.no/

KONTAKTPERSON
Marthe Dyrud
913 30 388

VilMer AS

VilMer og MinMemoria setter personsentrert omsorg og livsglede i system

Sammen er vi en totalleverandør av opplevelser og aktiviteter for eldre, og vår digitale plattform er verktøyet kommunene trenger for å implementere kvalitetsreformen Leve Hele Livet

Målet vårt er å sikre flere gode øyeblikk i helse og omsorgstjenestene - basert på bidragsyteres tid, lyst og interesser, og tilpasset tjenestebrukernes ønsker og behov. Med den digitale minneboken MinMemoria integrert i VilMers plattform, vil det bli enda enklere for ansatte i omsorgstjenesten å skreddersy personsentrerte aktiviteter som passer for deres brukere og beboere. Dette er med på å skape en helsefremmende omsorgskultur.

Enkel kobling mellom behov og ressurser

VilMer er en digital plattform som forenkler koblingen mellom behov og ressurser. Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. VilMer skaper flere gode opplevelser for beboere og brukere på sykehjem og helsehus, i bofellesskap og omsorgsboliger, på dagtilbud og aktivitetssentre, og for eldre hjemmeboende. Løsningene legger til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og som bidrar til å hindre ensomhet og utenforskap. VilMers plattform bidrar til en kraftig økning i gode fysiske opplevelser i et spenn fra lesestunder og gåturer til besøk av katt og hund til fotballkamp utenfor sykehjemmet. Men VilMer tilbyr også en flora av digitale opplevelser som virtuell tur opp Besseggen, gamle filmer fra historielaget eller saktefilmer for personer med demens. Vi satser også stort på Virtual Reality - slik at flere beboere kan besøke London og rusle rundt i dyrehagen. VilMer bidrar til flere gode opplevelser for de som trenger det mest, både fysisk og digitalt.

Digitaliserer livshistorien

Ved å digitalisere livshistorien til brukere og beboere kan ansatte i omsorgstjenesten bedre tilrettelegge hverdagen til menneskene ved sin avdeling. Dette gjøres ved at hver bruker får en digital profil hvor pårørende kan fylle inn bilder og informasjon om personens minner, interesser og relasjoner. På denne måten kan ansatte bli bedre kjent med, og tilrettelegge for hele mennesket, og ikke bare brukerens tilstand eller diagnose.

I MinMemoria forenkles også kontakten med familie og nære. Både pårørende og ansatte kan sende hilsninger og bilder fra aktiviteter og fine stunder sammen med brukeren. Dette kan brukes til å ha gode samtaler med brukeren, og det gjør det lettere å holde kontakt. Dette gir bedre samhandling mellom tjeneste og pårørende, og dermed også økt tjenestekvalitet.

Leve hele livet

VilMer tilbyr et bredt mangfold av aktiviteter og opplevelser, kombinert med kunnskap om hver brukers bakgrunn og interesser. Løsningene sammenfaller godt med nasjonale mål på helse- og omsorgsfeltet og er en operasjonalisering av «Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet» og kvalitetsreformen «Leve hele livet».

LIVSKVALITET:

Vekker livshistorier til live

Hvem vet hvem du egentlig er når hukommelsen din eller kommunikasjonsevnene dine blir dårligere? Hvordan kan familien og ansatte i omsorgstjenesten bruke en innholdsrik livshistorie til aktivitet, verdighet og livskvalitet livet ut?

Min Memoria

Arkiv