"Ved hjelp av vårt hjelpemiddel greide hun å løfte armen selv. Det var et veldig stekt øyeblikk. Det er dette som motiverer oss."
- Asmund Kvam Kollbye, Vilje Bionics
Vis fakta

FAKTA

Test: Brukertest av prototype

Selskap: Vilje Bionics

Etablert: 2021

Produkt: motorisert eksoskjelett for personer med nedsatt eller tapt motorisk funksjon i armene

Nettside: https://www.viljebionics.com/

DEN STERKE HISTORIEN BAK SELSKAPET

Behov etter en ny løsning: Prosjektet ble startet i 2015 da Mangor Lien ble diagnostisert med ALS. En nådeløs sykdom som kutter forbindelsen mellom hjernen og musklene. For Mangor startet sykdommen å lamme armer og hender. I en jungel av helsepersonell og hjelpemidler søkte Mangor etter noe som kunne kompensere for hans funksjonstap i armer og hender, men fant ingen løsning. Sammen med sin bror, som er professor emeritus i robotikk, begynte brødrene å lage sitt eget hjelpemiddel.

MESTRING: Det var flere som felte noen tårer da Vilje Bionics testet sin prototype sammen med brukere i regi av Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Her er Anine Sangesland fra NSCL sammen med en av de som testa ut det motoriserte eksoskjelettet. (Foto: Martin Bogstrand, Vilje Bionics.)

Når robotikk skaper bedre liv

Denne historien er nesten litt magisk. Den handler om å gi mennesker med lammelser i armene muligheten til å bevege seg. Magien skaper Vilje Bionics ved hjelp av robotikk.

Tekst: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Martin Bogstrand, Vilje Bionics


Det var en spesiell dag på jobben for gjengen i Norwegian Smart Care Lab (NSCL) da de gjennomførte brukertest for Vilje Bionics i samarbeid med I4Helse i Grimstad. I testen fikk brukere teste prototypen av det motoriserte eksoskjelettet for personer med nedsatt eller tapt av motorisk funksjon i armene.

– Til å være en prototype er dette et veldig velfungerende produkt. For mennesker med nedsatt funksjon i armene er dette helt magisk. Vi felte noen tårer den dagen. Det var så sterkt å se hvordan teknologi kan være så meningsfull, sier Marit Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab.

Vilje Bionics - løfter mobil med eksoskjelett.
TILBAKEMELDING: Teamet i Vilje Bionics har jobbet tett med brukere hele utviklingsløpet. De melder om lærdom og viktige tilbakemeldinger etter brukertest i regi av NSCL. (Foto: Martin Bogstrand, Vilje Bionics.)


Hvorfor teste med brukere?

– Vi læte veldig mye av denne brukertesten, ikke bare av brukerne, men av hvordan NSCL jobber med brukerne, og rigger et godt og trygt testsenario. Dette var en positiv opplevelse for alle som er involverte, sier Martin Bogstrand, kommersielt ansvarlig hos Vilje Bionics.

I utviklingsarbeidet har selskapet jobbet tett med brukere, og en ting var felles for alle. De vil teste produktet før de gir sin tilbakemelding på funksjonen. Sammen med NSCL og i4helse ble dette mulig, og brukere med flere grader av funksjonsnedsettelser i armene fikk prøve det motoriserte eksoskjelettet.

– Vi husker spesielt en av brukerne som deltok på brukertesten. Hun hadde blitt lam i armen som konsekvens av flåttbitt for ti år siden. Ved hjelp av vårt hjelpemiddel greide hun å løfte armen selv. Det var et veldig stekt øyeblikk. Det er dette som motiverer oss, forteller Asmund Kvam Kollbye, produktansvarlig ansvarlig hos Vilje Bionics.

Sammen med resten av teamet sitt jobber Martin og Asmund for å bedre livskvaliteten til brukergrupper med funksjonsnedsettelser, og brukerne som øyner muligheten til et mer selvstendig liv er positive.

– For oss er det utenkelig å utvikle produktet vårt uten å ha brukerne tett kobla på prosessen. Når vi skal utvikle et hjelpemiddel som skal gjenopprette tapt funksjon i armen må vi gjøre noen forenklinger sammenlignet med normal funksjon. Hva disse forenklingene skal være er det bare brukerne som kan svare på, sier Kvam Kollbye.

Brukertest er en av metodene selskapet bruker kombinert med intervjuer og spørreundersøkelser.

VIL DU HJELPE? Teamet i Vilje Bionics vil veldig gjerne komme i kontakt med både brukere og helsepersonell som har interesse for hvordan teknologi kan løse fremtidens utfordringer.
Enklere hverdag med robotikk

Det enkle er ofte det beste hører vi stadig, og kanskje gjelder dette også for robotikk.

– Produktet til Vilje Bionics bygger på kjent teknologi, brukt på en enkel og brukervennlig måte. Jeg tror nøkkelen til suksess ligger i å ikke gjøre konseptet for avansert, sier lederen av NSCL.

Gjennom brukertesten har Hagland fått god innsikt i prototypen til selskapet, og gleder seg over at selskapet planlegger flere tester sammen med Norwegian Smart Care Lab på veien mot lansering i markedet.

– Teknologien vi jobber med har eksistert i 30 år. Jeg tror tiden er moden til å ta i bruk dette i helsevesenet. Slik at helsevesenet kan bruke tiden på omsorg, i stedet for oppgaver brukeren kan gjøre selv. Dermed skaper samspillet mellom helsevesen og teknologi verdige liv for brukeren, sier Kvam Kollbye.

Arkiv