Vakt og Alarm As

www.vaktogalarm.no/?cat=556561

KONTAKTPERSON
Lillian S. Lien
911 81 098

Vakt og Alarm As

Vi leverer alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsninger til åpen omsorg og institusjoner.

Mange norske kommuner har gjennom de siste årene gjennomført prosjekter med tanke på innføring av ny teknologi innenfor det som har fått begrepet velferdsteknologi. Våre ansatte har arbeidet med slik teknologi i mange år allerede og vi har høstet betydelig praktisk erfaring innenfor fagområdet. Det mest kjente prosjektet vi har deltatt i er Lindås prosjektet. I Lindås kommune har vi som utstyrsleverandør og som teknisk utførende gjennom vår lokale samarbeidspartner, levert mer enn 200 avanserte velferdsteknologi løsninger til hjemmeboende i kommunen. Prosjektet er en del av et forskningsprosjekt i regi av Høyskolen i Bergen.

Som betydelig bidragsyter i dette prosjektet har vi opparbeidet solid erfaring hva som i praksis virker best ute hos beboerne og hvilken type sensorteknologier som passer best for den enkelte bruker. ikke minst har vi lært mye om hva som skal til for at teknologien skal gi best mulig positiv effekt for beboere, pårørende og kommune. Dette er kunnskap vi gjerne deler med våre kunder!

Arkiv