Vingmed AS

www.vingmed-as.no/

KONTAKTPERSON
Mathias Ostad
91558898

Vingmed AS

Vingmed AS har i over 50 år forsynt norsk helsevesen med konkurransekraftige produkter av høy kvalitet. Vi følger utviklingen på verdensmarkedet og representerer produsenter som har ledende posisjoner innen sine respektive områder

Vingmed leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus. Sammen med våre søsterselskap i Sverige, Danmark og Finland er Vingmed-gruppen en av Nordens største distributører innen kardiologi, radiologi, endoskopi, intensiv, kirurgi, dialyse og e-helse.

Vi velger å samarbeide med selskap som satser på forskning og utvikling, og som baserer seg på strenge kvalitetskrav i sin produksjon.

Ansvar er et nøkkelord i vår virksomhet. Vi ønsker å bygge langsiktige og tillitsfulle relasjoner med våre kunder og leverandører. Gjennom å utvikle medarbeidere og selskap til i alle situasjoner å ta aktivt ansvar for produkter vi selger, kan vi tilby en unik service og skape en tillitsfull kunderelasjon.

Våre produkter er teknisk avanserte og krever spesialkompetanse med hensyn til opplæring, service og support. Vi er nå i overkant av 70 medarbeidere med betydelig kompetanse og evne til å løse problemer. Du som kunde betjenes av produktspesialister og ingeniører med lang erfaring innen medisinske applikasjoner.

Visjon

Vingmed skal være den ledende leverandør av produkter, tjenester og innovasjoner som bidrar til et bedre, tryggere og mer effektivt helsevesen.

Verdigrunnlag

VINGMED AS er en ledende leverandør av teknisk avansert og unikt medisinsk utstyr ment for diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter i helsevesenet. Sammen med våre skandinaviske søsterselskaper tilbyr og utvikler vi tjenester knyttet til disse produktene.

Våre verdier er basert på:
Respekt og tillit - Vi respekterer våre ansatte, leverandører og kunder. Vi er oss bevisst på miljøet vi opererer i.

Kompetanse - Vi leverer teknisk avansert og unikt medisinsk utstyr. Dette krever kontinuerlig utvikling av våre medarbeideres og kunders kompetanse.

Lojalitet - Vingmed viser lojalitet overfor medarbeidere, kunder, leverandører og det samfunnet vi er en del av.

Leveringsdyktighet - Vi skal ha rask respons ved henvendelser, levering av varer og tjenester.

Langsiktighet - Vårt mål er å bygge opp langsiktige og forpliktende relasjoner med kunder, leverandører og ansatte.


Samfunnsansvar – VINGMED AS bidrar gjennom sin aktivitet til utviklingen av helsevesenet og følger de lover og regler vi er pålagt. Gjennom høy etisk standard og kompetanse innarbeider vi totalkvalitet i våre leveranser.

Arkiv