Retrams AS

retrams.no/

KONTAKTPERSON
Stein-Asle Øvrebotn
40402074

Retrams AS

Retrams utvikler og selger smarte logistikkløsninger til helsenæringen

Bakgrunn:

RetramS har sitt utspring i industrien og ønsker å knytte industri og helse tettere sammen. Målet har vært å ta det beste fra industrien til helse og tilbake til industrien igjen.

Problem å løse:

Retrams har vært i et innovasjonspartnerskap med Helse Bergen fra 2020-2022 og har jobbet med å finne en løsning på utfordringene deres knyttet til å lokalisere hvor kirurgisk gjenbruksinstrumenter befinner seg på sykehuset med effektive identifikasjonsløsninger. Formålet var å kunne bidra til økt kvalitet i arbeidsprosessene, styrke verdikjedene for logistikk i sykehuset og økt pasientsikkerhet. I utviklingsprosessen utforsket Retrams mange ulike teknologier og endte opp med 4-5 for å identifisere og skille instrumentene fra hverandre.

Vår løsning:

Retrams Mobile Re-use Skanner kan identifisere og spore kirurgiske gjenbruksinstrumenter, uten behov for fysisk merking og finne den unike ID’en med hvert enkelt instrument.

Skanneren kan følge hele tidslinjen til instrumentet og dokumentere hvor det er til enhver tid. Dette gjør det mulig for sykehusene å finne riktig utstyr til enhver tid, begrense smitte, unngå overinnkjøp og ha full oversikt over varelageret. Noe som igjen vil øke selvforsyningsgraden og bidra til at sykehusene blir mer sirkulære. Helse Bergen HF har valgt å inngå en langsiktig avtale om å bruke løsningen på Haukeland Universitetssykehus.

Hvem er vi?:

RetramS AS er lokalisert i Florø og i Bergen.

Vi ser etter investorer og partnere.

Arkiv