RESANI AS

www.resani.com/

KONTAKTPERSON
Per Ivar Selvaag
46879245

RESANI AS

Resani har som mål å skape samfunn som er mer motstandsdyktige mot fremtidige pandemier.

Vi utvikler et radikalt edge device som gir våre kunder en ny forståelse av hånddesinfeksjonsdata og øker derved muligheten for å oppnå hånddesinfeksjonsetterlevelse gjennom et bedre beslutningsgrunnlag, samt økt bevissthet hos bruker.

Arkiv