DIPS Front AS

www.dips.com/no/front

KONTAKTPERSON
Hanne Kolflaath
93010392

DIPS Front AS

Utvikler, supporterer og leverer programvare for norske kommuner, innen for helse- og omsorg

DIPS Front ble etablert 1. april 2019 etter utkjøp av forretninsområdet ACOS Levekår. 30 ansatte og alle kunder og programvare ble med i overdragelsen. Som del av Kernel har vi i dag vokst til nærmere 50 ansatte og er en del av Kernel’s store satsing på nye løsninger innen kommunehelsetjenesten. Vi har som hovedmål og fokusere på ny PLO-plattform, der videreutvikling av vår mobileplattform, CosDoc+, forvaltning av vår eksisterende løsning CosDoc og modernisering av plattformen – er alle viktige deler av totaliteten. Som mål 2 og 3 satser vi også på integrasjoner og velferdsteknologi, både via API’er og teknisk løsning med også via tjenester og vår kompetanse. Vi har også en løsning for webbasert planer, DIPS Samspill, som er i vinden som aldri før. Sammen med Kernel skal vi løse intensjonen i en innbygger en journal, og sørge for bedre samhandlende løsninger i helsesektoren

Arkiv