DIPS ASA

www.dips.com/no

KONTAKTPERSON
Thomas Bratteteig
917 51 597

DIPS ASA

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. 

DIPS har vokst fra å være en liten aktør med noen få personer i kjelleren på Nordlandssykehuset i 1987, til å bli et solid aksjeselskap og markedsleder innenfor kliniske EPJ-systemer. Vår klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune. Vi utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver dag i kampen om bedre helse. Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i spesialist- og i kommunehelsetjenesten, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også løsninger for samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten.

Arkiv