Dignio

www.dignio.no

Lars Dahle
97057751

"Fremover er det utviklingsmiljøet som skal styrkes, og vi har som klar ambisjon å være ledende på helseteknologi i Norge."
- Lars Dahle, CEO i Dignio
Vis fakta

KONTAKT:

Marianne Wilhelmsen, Kommunikasjons- og markedssjef.
marianne@dignio.com, 97524888

Lars Christian Dahle, Daglig leder
lars@dignio.com, 97057751

Nettsted:
www.dignio.com

Søk jobb hos Dignio her

Dignio

Dignio har utviklet en unik løsning for helseoppfølging på avstand. Vi tilbyr også produkter for fleksibel medisineringsstøtte, og har som ambisjon å være en ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

Dignio er Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Vår prisvinnende

plattform legger til rette for at helsepersonell kan følge opp et større antall pasienter på en
sikker og innovativ måte med høy kvalitet. De teknologiske løsningene gir pasienten en
fleksibel hverdag med økt mestring og livskvalitet.
Vår programvare, Dignio Prevent, er utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell
for å kunne gi sikker avstandsoppfølging med god kvalitet. Den integrerer en rekke
pasientstyrte, medisinske enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling, som for
eksempel medisinske målinger, symptomrapportering, medisinering og rehabilitering.
Plattformen kobler pasientene direkte sammen med helsepersonell, gjennom pasientappen
MyDignio, for tidlig oppdagelse av sykdomsforverring og forebyggende intervensjon.
Gjennom appen har pasienten tilgang til alle egne data og direkte, skriftlig kommunikasjon
med helsepersonell. MyDignio er enkel og intuitiv selv for digitalt uerfarne brukere. Systemet
er mobilt og stedsuavhengig, og gir brukerne større grad av selvstendighet.
Våre produkter innen automatisk medisineringsstøtte er integrert i Dignio Prevent, og kan
brukes alene eller som en del av et program for medisinsk avstandsoppfølging. Både
multidosedispenseren, Medido, og den automatiske dosetten, Pilly SMS, er mobile og tar
hensyn til en aktiv brukerhverdag.
-----
Dignio is Norway’s leading supplier of connected care for the chronically ill. Our
award-winning platform enables healthcare providers to monitor and follow up an increased
number of patients in a safe and innovative way. Our technical solutions give patients
flexibility in everyday life and an overall increased quality of life.
Our software, Dignio Prevent, is developed in collaboration with patients and clinicians in
order to guarantee a safe connected care package with superb quality. The software
integrates a wide variety of patient devices that will support home-based care and treatment,
such as medical measurements, questionnaires, medication and rehabilitation.
The platform connects patients directly with health professionals, through the patient-app
MyDignio, for early detection and intervention. Through the app patients have access to their
own data and a direct line of written communication with healthcare professionals. MyDignio
is simple and intuitive even for digital immigrants without experience with tablets. The system
is mobile and cloud-based giving the patients a large degree of independence in their
everyday life.
Our medication devices also communicate with Dignio Prevent, and can be used
independently or as a part of a connected care programme. Both medication dispensing
devices, Medido and Pilly SMS, are mobile and ensure an active lifestyle.


Dignio satser: Oppretter Oslo-kontor

Etter nesten ti år i Fredrikstad, ekspanderer helseteknologiselskapet Dignio og oppretter kontor også i hovedstaden. På agendaen står en dobling av antall ansatte i 2019, og stillingene er allerede utlyst.

Selskapet som driver med avstandsoppfølging har over hundre kommuner på kundelista. Nå øker etterspørselen blant nye pasientgrupper; både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Resultatene taler for seg selv, mener daglig leder Lars Christian Dahle.


Tettere på pasienten, på avstand
- Jeg opplever enkeltpersoner som forteller om at de har fått tilbake livsgleden og muligheten for et mer sosialt liv. Samtidig viser erfaring og tall at slike helsetjenester fører til færre sykehusinnleggelser, økt trygghet og besparelser. I et helsevesen som roper etter løsninger på et raskt voksende ressursbehov, har vi fått et godt fotfeste, sier Dahle.

Gjennom Dignio Prevent, løsningen for avstandsoppfølging, utstyres pasienter med et nettbrett eller smarttelefon med avansert programvare, samt diverse integrerte måleapparater som rapporterer automatisk inn i løsningen. I andre enden sitter helsepersonell på egen plattform og kan agere dersom målinger er utenfor gitte grenseverdier.

- I dag snakker løsningen vår med opp mot ti ulike måleinstrumenter - i 2020 kan vi ha doblet det antallet. Det er etterspørselen og behovene - men også kreativiteten, som driver oss. Det er det som gjør det gøy å jobbe med teknologi, sier Dahle.


Kontorer i tre land
Med pasienter på løsningen i Kina, og samarbeid med University of Birmingham, har Dignio ansatte i tre land. Etterspørselen øker og produktutviklingen skjer fortløpende. Ifølge Dahle er de godt i rute med ansettelsene.

- Vi har fått på plass flere sentrale posisjoner, og har nå variert og solid kompetanse i selskapet. Fremover er det i hovedsak utviklingsmiljøet som skal styrkes, hvor vi har som klar ambisjon å være ledende på helseteknologi i Norge. Det betyr at vi både jakter kloke hoder, men også folk som vil være med å gjøre en forskjell. Vår erfaring at unge ønsker å jobbe med noe som gir mening, sier Dahle.

Tekst: Marianne Wilhelmsen

Artikler om Dignio hos Smart Care Cluster:
Les også: Gjennombrudd for Dignio og norsk helseindustri i Kina

Les også: Endelig løsner det for digitale helsetjenester

KONTRAKT:

Gjennombrudd for Dignio og norsk helseindustri i Kina

Dignio skal levere avansert teknologi til nybygget sykehus i Shanghai. Avtalen med St. Mount har en verdi på 400 millioner kroner.

Abelia 5826

Kan spare helse-Norge for milliarder

Dignio sine velferdsteknologiske løsninger kan spare Norge for milliarder av kroner. Likevel skjer ingenting. – Er det reelt at kommunene har det trangt? spør daglig leder Lars Christian Dahle.

Lars Christian Dahle Dignio

Arkiv