Dignio

www.dignio.no

Dignio

Dignio har utviklet en unik løsning for helseoppfølging på avstand. Vi tilbyr også produkter for fleksibel medisineringsstøtte, og har som ambisjon å være en ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

Dignio er et norsk selskap med en ambisjon om å være ledende leverandør av effektive velferdsteknologiske løsninger som gir pasienten en fleksibel hverdag og økt livskvalitet.  

Vi har utviklet den prisbelønnede metoden, Helseoppfølging på avstand, som legger tilrette for at helsepersonell kan følge opp et større antall pasienter med kroniske lidelser på en sikker og innovativ måte. 

Vår programvare, Dignio Prevent, er utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell for å kunne gi sikker avstandsoppfølging med god kvalitet. Pasientappen, MyDignio, er enkel og intuitiv selv for brukere uten erfaring med nettbrett, smarttelefon eller digitale tjenester. Systemet er mobilt og stedsuavhengig, og gir brukerne større grad av selvstendighet.  

Våre produkter innen medisineringsstøtte fungerer også opp mot Dignio Prevent, og kan brukes alene eller som en del av et program for helseoppfølging på avstand. Både multidosedispenseren, Medido, og den automatiske dosetten, Pilly SMS, er mobile og tar hensyn til en aktiv og selvstendig brukerhverdag.

 

 

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList