Dignio

​Dignio har en ambisjon om å være ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

Dignio er et selskap med kunnskapsrike entusiaster som har en ambisjon om å være ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger ved å tilby teknologi i en helhetlig sammenheng.

Dignio startet i 2010 etter vel et år med markedsundersøkelser og gjennomgang av tilgjengelig faglitteratur. Mye av det faglige grunnlaget for våre løsninger kommer fra England der vi har tett kontakt med nøkkelpersoner i National Health Services og det store prosjektet Whole System Demonstrator.

Dignio vil utgjøre en forskjell ved å tilby kompetanse på:

1.Brukernes behov for trygghet, helse og sosial kontakt og hvordan disse behovene kan møtes i et teknologidrevet marked

2.Helsevesenets behov for å finne nye samarbeidsmodeller med pårørende, frivillige organisasjoner og private aktører

3.Innovasjon og design i tverrfaglige team for å skape bedre og mer helhetlige tjenester og løsninger

4.Faglig utvikling av helsebemannet kontaktsenter for å bidra til økt trygghet, helse og livskvalitet, med spesielt fokus på proaktive tiltak.