Dignio

www.dignio.no

KONTAKTPERSON
Lars Dahle
97057751

Dignio

Dignio har utviklet en unik løsning for helseoppfølging på avstand. Vi tilbyr også produkter for fleksibel medisineringsstøtte, og har som ambisjon å være en ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

Dignio er Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Vår prisvinnende

plattform legger til rette for at helsepersonell kan følge opp et større antall pasienter på en
sikker og innovativ måte med høy kvalitet. De teknologiske løsningene gir pasienten en
fleksibel hverdag med økt mestring og livskvalitet.
Vår programvare, Dignio Prevent, er utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell
for å kunne gi sikker avstandsoppfølging med god kvalitet. Den integrerer en rekke
pasientstyrte, medisinske enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling, som for
eksempel medisinske målinger, symptomrapportering, medisinering og rehabilitering.
Plattformen kobler pasientene direkte sammen med helsepersonell, gjennom pasientappen
MyDignio, for tidlig oppdagelse av sykdomsforverring og forebyggende intervensjon.
Gjennom appen har pasienten tilgang til alle egne data og direkte, skriftlig kommunikasjon
med helsepersonell. MyDignio er enkel og intuitiv selv for digitalt uerfarne brukere. Systemet
er mobilt og stedsuavhengig, og gir brukerne større grad av selvstendighet.
Våre produkter innen automatisk medisineringsstøtte er integrert i Dignio Prevent, og kan
brukes alene eller som en del av et program for medisinsk avstandsoppfølging. Både
multidosedispenseren, Medido, og den automatiske dosetten, Pilly SMS, er mobile og tar
hensyn til en aktiv brukerhverdag.
-----
Dignio is Norway’s leading supplier of connected care for the chronically ill. Our
award-winning platform enables healthcare providers to monitor and follow up an increased
number of patients in a safe and innovative way. Our technical solutions give patients
flexibility in everyday life and an overall increased quality of life.
Our software, Dignio Prevent, is developed in collaboration with patients and clinicians in
order to guarantee a safe connected care package with superb quality. The software
integrates a wide variety of patient devices that will support home-based care and treatment,
such as medical measurements, questionnaires, medication and rehabilitation.
The platform connects patients directly with health professionals, through the patient-app
MyDignio, for early detection and intervention. Through the app patients have access to their
own data and a direct line of written communication with healthcare professionals. MyDignio
is simple and intuitive even for digital immigrants without experience with tablets. The system
is mobile and cloud-based giving the patients a large degree of independence in their
everyday life.
Our medication devices also communicate with Dignio Prevent, and can be used
independently or as a part of a connected care programme. Both medication dispensing
devices, Medido and Pilly SMS, are mobile and ensure an active lifestyle.

VEKST:

Dignio satser: Oppretter Oslo-kontor

Etter nesten ti år i Fredrikstad, ekspanderer helseteknologiselskapet Dignio og oppretter kontor også i hovedstaden. På agendaen står en dobling av antall ansatte i 2019, og stillingene er allerede utlyst.

Lars Dahle Dignio

KONTRAKT:

Gjennombrudd for Dignio og norsk helseindustri i Kina

Dignio skal levere avansert teknologi til nybygget sykehus i Shanghai. Avtalen med St. Mount har en verdi på 400 millioner kroner.

Abelia 5826

Kan spare helse-Norge for milliarder

Dignio sine velferdsteknologiske løsninger kan spare Norge for milliarder av kroner. Likevel skjer ingenting. – Er det reelt at kommunene har det trangt? spør daglig leder Lars Christian Dahle.

Lars Christian Dahle Dignio

Arkiv