"Kundegrunnlaget er på svimlende 24 millioner mennesker. Medisinsk avstandsoppfølging er en hovedsatsing for det nye sykehuset i Shanghai."
- Lars Christian Dahle, CEO i Dignio

Gjennombrudd for Dignio og norsk helseindustri i Kina

Dignio skal levere avansert teknologi til nybygget sykehus i Shanghai. Avtalen med St. Mount har en verdi på 400 millioner kroner.

Etter å ha jobbet seg inn mot det kinesiske helsemarkedet i mer enn tre år, er det intet mindre enn et gjennombrudd, ikke bare for Dignio, men for norsk helseindustri generelt, at selskapet nå får signerer en slik kontrakt.

-Kineserne ligger langt foran oss hva gjelder bruk av mobilteknologi; så teknologien vår er ikke et tryllemiddel, men de er svært interessert i oppbyggingen av vår primærhelsetjeneste. I Norge er vi sterke på metodikk og kvalitet i helsevesenet vårt. Det er kineserne interessert i, sier Lars Christian Dahle, CEO i Dignio.

HELSETJENSESTE: -Kineserne er interesserte i det vi allerede har utviklet for det norske markedet innen medisinsk avstandsoppfølging, sier Lars Christian Dahle, CEO i Dignio. (Foto: Hilde Garlid, NSCC)


Avstandsoppfølging som sykehusets forretningsstrategi

Dignio driver med medisinsk avstandsoppfølging, utviklet primært for det norske markedet. Det har de gjort i mange år, men likevel med en opplevelse av at det norske markedet er i startgropa. Men for det nye polikliniske sykehuset i Shanghai, er Dignio sitt digitale verktøy midt i blinken for en av deres kjernevirksomheter. Det er et sykehus uten senger, men som har knyttet til seg flere kjente kinesiske leger som tiltrekker seg pasienter.

-Kina har et helsesystem svært ulikt vårt. I deres offentlige helsetilbud er tid med legen begrenset til få minutter pr pasient. På fem minutter skal det undersøkes, stilles diagnose og skrives ut resept. De som har råd, kjøper seg derfor mer tid og oppmerksomhet fra en lege. Oppbygging av slike private tjenester, for øvre middelklasse, skjer med velsignelse fra det offisielle Kina. Det blir sett på som et naturlig supplement til det offentlige helsevesenet, forteller Dahle.

St.Mount har lenge sett etter tjenester som vil gjøre dem spesielle i dette voksende kinesiske markedet, og da Dignio møtte direktøren på St. Mount møttes i juni i år, begynte ting å rulle fort.

-Kundegrunnlaget er på svimlende 24 millioner mennesker. Medisinsk avstandsoppfølging er en hovedsatsing for det nye sykehuset i Shanghai, og akkurat dét er et svært interessant signal tilbake til norsk helsevesen, som ennå bruker medisinsk avstandsoppfølging som en beskjeden sidetjeneste, sier Dahle.

Han selger til kineserne den teknologien Dignio allerede har utviklet for det norske markedet.

-Det er hyllevaren vår de kjøper, men de har selvsagt noen egne ønsker. Vi har inngått en rammeavtale på fem år til en verdi av 400 millioner kroner. Det gjør oss også økonomisk i stand til å utvikle nye ting spesielt for dem, sier Dahle.

OFFISIELT: Signeringsprotokoll verd 400 millioner kroner.


En lang forretningsreise

Kina er ikke bare langt unna i tid og kultur, men det har tatt Dignio mange omveier å komme til en reell avtale.

-Kineserne er imøtekommende, viser stor gjestfrihet og vil gjerne lære. Reiser du dit får du gjerne til møter, men problemene er å få kontrakt. Vi har måttet prøve ulike innfallsvinkler, også fordi vi ikke har hatt penger å bruke. Da handler alt om å finne den eller de rette personene med et nettverk som kan hjelpe oss inn i markedet. Vår story startet med Datbalu en vietnam-kineser som lovet å fikse alt i løpet av to måneder. Det klarte han jo ikke, og så har vi prøvd både to og tre og fire nye kontakter uten videre hell, forklarer Dahle.

Gjennombruddet kom ikke før Lars Christian Dahle traff Huijia. En farmasøyt som jobber som tolk og oversetter i Norge. Dignio traff henne da hun var tolk for en kinesisk delegasjon på norgesbesøk.

-Det er stor forskjell på dem som sier at de har et stort nettverk og de som viser det i praksis. Vi har vært heldige og har kommet i kontakt med viktige beslutningstakere, og under en tur til Kina i juni i år kom vi i kontakt med sykehuset St. Mount, sier Dahle.

-Huijia har jobber dag og natt, både i en tidssone seks ganger unna vår, og i vår egen. Hun er en hjørnestein i prosjektet, og har virkelig brukt sitt nettverk for oss, sier Dahle.

I dag er det to personer i Norge og to i Kina som utgjør «Dignio-Kina kontakten», men det også vist seg å være nok til å gi vesle Dignio fra Norge kontakt med nøkkelpersoner i helsevesenet i Kina.

Banebryter for helseindustrien

Derfor tar representanten fra den kinesiske ambassaden, deres rådgiver for næringslivsutvikling mellom Kina og Norge, fram de virkelig store ordene i sin tale, på vegne av det offisielle Kina, da han deltok på signeringen og pressekonferansen i Næringslivets Hus i Oslo 22. august 2018. Store ord ble det også sagt på vegne av næringslivet og norske helseindustri av statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet og fungerende administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

-Sermonien og de som deltar viser med all tydelighet at dette ikke bare er en avtale av stor betydning for Dignio, men også et startskudd for utviklingen av helseteknologi som ny norsk vekstnæring, sier Dahle.


Les også fra E24: Gjennombrudd for norsk helseteknologi i Kina

Arkiv