"Da denne Innovasjon Norge-støtten dukket opp, sendte vi en søknad og konkretiserte ideene våre."
- Lone Kolby, Aktivitetsdosetten

Innovasjonspartnere oppsummerer samarbeidet

«Aktivitetsdosetten», som driver aktivitet for sykehjemsbeboere, laget i fjor et samarbeidsprosjekt med selskapet «Generasjon M» som har ungdommer mellom 14-17 år som besøksvenner. Det kom det mye godt og nyttig ut av.

Aktivitetsdosetten var en av seks bedrifter i NSCC som i fjor søkte og fikk penger fra Innovasjon Norge sin Innovasjonsramme. I år legger Innovasjon Norge 5 millioner kroner i potten til fordeling mellom bedrifter som søker sammen i innovasjonsprosjekt. Søknadsfrist er 10. september.

Les mer her om årets utlysing: Samarbeidsvillige bedrifter kan søke om støtte fra Innovasjon Norge

Men hvordan gikk det med prosjektene som fikk penger i fjor? Resulterte det i innovasjoner og fruktbare samarbeid? Aktivitetsdosetten fikk 100.000 kroner til et samarbeid med selskapet Generasjon M, mens Alu rehab fikk 80.000 kroner til et innovasjonssamarbeid med Westcontrol. De deler sine erfaringer.

Konkretiserte en gryende idé

-Anne Stine Hole i Generasjon M og jeg hadde allerede snakket om å samarbeide, og da denne IN-støtten dukket opp, sendte vi en søknad og konkretiserte ideene våre, forteller Lone Kolby, gründer av Aktivitetsdosetten.

Hennes selskap driver med aktivitet som medisin blant sykehjemsbeboere mens Generasjon M har en flott gjeng av ungdommer mellom 14 og 17 år, som driver besøkstjeneste. Ideen var å overføre noe av metodikken som Lone Kolby bruker på sykehjem til gruppen hjemmeboende eldre; altså folk som er friskere enn dem som bor på sykehjem, men som opplever ensomhet og passivitet. Målet er å forebygge svekket helse og livskvalitet.

-Vi koblet også på et annet NSCC-selskap, Jodacare, som leverandør, forteller Kolby.

Generasjon M og Aktivitetsdosetten har samarbeidet tidligere ved å bruke ungdommer som besøksvenner på sykehjem.

-Det er utrolig positivt. De unge bringer inn en annen energi og syn på livet, som i seg selv skaper aktivitet. Vi vet fra før at de ansatte på sykehjemmene har det travelt. Å drive med aktivitet som medisin, krever mer enn hva pleierne alene kan stille opp med. Derfor er Generasjon M en viktig partner, forteller Kolby.

Aktivitetsdosetten har laget et kartleggingsverktøy for helse og aktivitet. I innovasjonsprosjektet var målet å overføre denne metodikken til å kartlegge helse og aktivitet blant hjemmeboende eldre. Informasjon ble lagt i en app med dagbokfunksjon og kommunikasjon, hvor også pårørende ble invitert inn.

-Vi ville testet funksjonalitet, finne ut mer om behovet, og om det er betalingsvilje for denne type tjeneste blant denne gruppe eldre, sier Kolby.

-Så hvordan gikk det?

Vanskelig å finne rette brukere

-Vi var i fyr og flamme. Vi måtte omlegge kartleggingsverktøyet slik at vi kunne måle effekt uten at det ble for vitenskapelig. Ungdommene er ikke helsepersonell, så vi måtte forenkle, men vi ville lage en intervjuguide slik at alle skulle føle seg trygge på hva og hvorfor, forteller Kolby.

Hindringen viste seg å finne brukerne. Kanalene til Aktivitetsdosetten, er alle knyttet til helsetjenesten. Nå var målgruppen eldre som ikke får kommunale helsetjenester. Hvordan finne dem?

-Vi kom i kontakt med Seniorhuset i Aker bydel i Oslo, og vi hadde mange unge som ville være med. Vi endte opp med åtte eldre som vil teste tilbudet, men realiteten var at flere av disse var nesten klar for sykehjem. Modellen fungerte, men utfordringen er å finne brukere som ikke er for pleietrengende, forteller Kolby.

Status i dag er at to av brukerne er flyttet til sykehjem, en har avsluttet fordi hun primært ønsket en besøksvenn med sertifikat, en er død mens fire fortsatt er aktive og betaler for tjenesten.

-Vi skal ha en ytterligere evaluering av prosjektet, men vi sitter så absolutt igjen med en metodikk som fungerer. Så må vi jobber videre med hvordan vi rekrutterer. Det sitter langt inne for mange å blottlegge sin egen ensomhet, og det er vanskelig å nå eldre som ikke er en del av helsetjenesten, oppsummerer Lone Kolby.

Den utfordringen jobber Aktivitetsdosetten videre med. For Lone Kolby tror like stødig på at det er god helseforebygging å øke aktivitetsdosen i stede for å øke medisindosen.

Rullestol i hjemmemiljø

Kjetil Gausel i selskapet Alu-Rehab fikk IN-støtte til et samarbeidsprosjekt med Westcontrol til å utvikle en innretning som forenkler bruk av rullestol i miljø med begrenset faglig teknisk kompetanse om bruk av tekniske hjelpemidler; et typisk eksempel er rullestol brukt i hjemmemiljø.

RULLER: Alu Rehab og Kjetil Gausel fant både partner og prosjekt og fikk utviklet en modell. (Foto: Hung Ngo, Rogaland fylkeskommune)


-Alu Rehab mottok støtten og vi brukte Westcontrol som vår utviklingspartner, sier Kjetil Gausel.

-Hvordan gikk det?

-Vi søkte om støtte til et prosjekt som har en kostnadsramme på ca. 800.000 kroner, og fikk innvilget støtte med en kostnadsramme på 80.000 kroner. Den økonomiske begrensningen gjorde at vi ikke kunne gjennomføre prosjektet som planlagt, men vi fikk laget en meget enkel modell som benyttes i disse dager for å undersøke om markedet og kundene finner den interessant nok til at vi vil vurdere en videreføring av ideen, sier Gausel.

-Bidrar denne støtten til innovasjon og samarbeid, etter din mening?

-I begrenset omfang på grunn av den økonomiske begrensningen av støtten i forhold til reelle utviklingskostnader, sier Gausel.

Arkiv