"Innovasjonsrammen skal stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter."
- Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge
Vis fakta

Innovasjonsrammen: 5 millioner kroner

Hvem kan søke: Bedrifter i NSCC som samarbeider om innovasjonsprosjekt

Søknadsfrist: 10. september 2018

Søknad sendes til Arild Kristensen, NSCC

Informasjon: http://www.innovationclusters.no/utlysninger/utlysning-for-2018/


Samarbeidsvillige bedrifter kan søke om støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge lyser ut 5 millioner kroner til Innovasjonsrammen. Pengene skal få bedrifter i klyngen til å samarbeide om innovasjonsprosjekt.

-Nytt av året er at klyngene melder inn prosjekter fra sine medlemsbedrifter. Det gjør vi for å redusere dobbeltarbeid, samt å redusere tiden fra innmelding av prosjekt til endelig vedtak hos oss i Innovasjon Norge, sier Hans Kristian Torske.

Søknadsfristen for å melde inn prosjekt til NSCC er 10. september.

Innovasjonsrammen skal stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektidé fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet. Hensikten med Innovasjonsrammen er avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene.


Samarbeidspartnere i 2017

I fjor var det seks medlemsbedrifter i Norwegian Smart Care Cluster som samarbeidet om prosjekt, og fikk tilsammen tildelt 500.000 kroner fra Innovasjon Norge. De seks var:

• Akvitetsdosetten i samarbeid med Generasjon M.

• Alder i samarbeid med Nyby

• Alurehab i samarbeid med Westcontrol

• Enforme i samarbeid med Origin

• Keen i samarbeid med Consindi

• ContinYou i samarbeid med SUS og St.Svithun Hotell


Slik gjør du det

Prosjektene som meldes inn skal være skrevet inn av bedriftene i INs e-søknadssystem, men ikke sendes til Innovasjon Norge. I stedet skal det leveres en PDF av søknaden til NSCC til daglig leder Arild Kristensen.

Klyngeledelsen er ansvarlig for å anbefale og prioritere prosjektene som er beskrevet i PDF-ene.

Følgende retningslinjer legges til grunn for ordningen:

• Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.

• Innovasjon Norge tilbyr maksimalt 50 prosent i tilskudd til hvert enkelt prosjekt

• Prosjektene må innfri kravene for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS regelverket for statsstøtte

• Den offentlige delfinansiering skal være utløsende for prosjektet

• Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft. Alle søkere må beskrive hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom god forretningsskikk, og beskrive eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffektersom følger av prosjektet.

• Bruk av midlene skal rapporteres per januar 2020, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan.

Les mer om detaljer og tildelingskriterier her:http://www.innovationclusters.no/globalassets/filer/nic/dokumenter/innovasjonsrammen---2.pdf

All informasjon om utlysningen finnes her: http://www.innovationclusters.no/utlysninger/utlysning-for-2018/

For spørsmål, kontakt NSCC ved Arild Kristensen arild@valide.no eller Hans Kristian Torske hos Innovasjon Norge Hans.Kristian.Torske@innovasjonnorge.no

Arkiv