"Fremover er det utviklingsmiljøet som skal styrkes, og vi har som klar ambisjon å være ledende på helseteknologi i Norge."
- Lars Dahle, CEO i Dignio
Vis fakta

KONTAKT:

Marianne Wilhelmsen, Kommunikasjons- og markedssjef.
marianne@dignio.com, 97524888

Lars Christian Dahle, Daglig leder
lars@dignio.com, 97057751

Nettsted:
www.dignio.com

Søk jobb hos Dignio her

Dignio satser: Oppretter Oslo-kontor

Etter nesten ti år i Fredrikstad, ekspanderer helseteknologiselskapet Dignio og oppretter kontor også i hovedstaden. På agendaen står en dobling av antall ansatte i 2019, og stillingene er allerede utlyst.

Selskapet som driver med avstandsoppfølging har over hundre kommuner på kundelista. Nå øker etterspørselen blant nye pasientgrupper; både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Resultatene taler for seg selv, mener daglig leder Lars Christian Dahle.


Tettere på pasienten, på avstand
- Jeg opplever enkeltpersoner som forteller om at de har fått tilbake livsgleden og muligheten for et mer sosialt liv. Samtidig viser erfaring og tall at slike helsetjenester fører til færre sykehusinnleggelser, økt trygghet og besparelser. I et helsevesen som roper etter løsninger på et raskt voksende ressursbehov, har vi fått et godt fotfeste, sier Dahle.

Gjennom Dignio Prevent, løsningen for avstandsoppfølging, utstyres pasienter med et nettbrett eller smarttelefon med avansert programvare, samt diverse integrerte måleapparater som rapporterer automatisk inn i løsningen. I andre enden sitter helsepersonell på egen plattform og kan agere dersom målinger er utenfor gitte grenseverdier.

- I dag snakker løsningen vår med opp mot ti ulike måleinstrumenter - i 2020 kan vi ha doblet det antallet. Det er etterspørselen og behovene - men også kreativiteten, som driver oss. Det er det som gjør det gøy å jobbe med teknologi, sier Dahle.


Kontorer i tre land
Med pasienter på løsningen i Kina, og samarbeid med University of Birmingham, har Dignio ansatte i tre land. Etterspørselen øker og produktutviklingen skjer fortløpende. Ifølge Dahle er de godt i rute med ansettelsene.

- Vi har fått på plass flere sentrale posisjoner, og har nå variert og solid kompetanse i selskapet. Fremover er det i hovedsak utviklingsmiljøet som skal styrkes, hvor vi har som klar ambisjon å være ledende på helseteknologi i Norge. Det betyr at vi både jakter kloke hoder, men også folk som vil være med å gjøre en forskjell. Vår erfaring at unge ønsker å jobbe med noe som gir mening, sier Dahle.

Tekst: Marianne Wilhelmsen

Artikler om Dignio hos Smart Care Cluster:
Les også: Gjennombrudd for Dignio og norsk helseindustri i Kina

Les også: Endelig løsner det for digitale helsetjenester

Arkiv