-Endelig løsner det for digitalisering av helsetjenester

19. des. 2017

-Endelig løsner det for digitalisering av helsetjenester

-I år omsetter vi for 18 millioner kroner, mot 7,3 millioner i 2016. Det er et tegn på at det endelig løsner for digitale tjenester og produkt, sier Lars Christian Dahle i selskapet Dignio.

Helsesektoren har i mange år har sagt at de trenger hjelp fra velferdsteknologi for å løse voksende oppgaver, men de som tilbyr slike tjenester opplever at det tar lang tid før produkt og tjenester faktisk blir tatt i bruk i kommunene.

-Nå løsner det, sier Dahle.

Dokumentert effekt

Han er en av nestorene i den norske velferdsteknologibransjen, Lars Christian Dahle, daglig leder i selskapet Dignio i Fredrikstad. Han startet selskapet i 2010, og i 2013 fikk de sin første eksterne kundeavtale; Oslo kommune om avstandsoppfølging av kronikere.

Fire bydeler i Oslo er likevel ingen liten kunde, og Dignio ble en del av et nasjonalt program, kalt Velferdsteknologi i sentrum (VIS) tidlig i 2014, for å teste digital avstandsoppfølging av kronikere. Programmet ble fulgt av forskere fra Intro International og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO). Konklusjonen fra dem var klinkende klar: -Denne avstandsoppfølgingen er det tiltaket innen velferdsteknologi som hadde gitt størst resultat.

- Forskere hadde da kartlagt hvilke behov for helse- og omsorgstjenester; av type legekonsultasjoner, sykehusinnleggelser og hjemmetjenester, som endret seg før og etter avstandsoppfølgingen kom i stand hjemme hos pasientene, sier Dahle.

Rapporten dokumenterte at kronikerne som brukte avstandsoppfølging trengte 60 prosent mindre tid fra helsetjenestene etter seks måneders bruk, enn hva de trengte før. Reduksjonen økonomisk ble regnet til å være 73.000 kroner i gjennomsnitt pr bruker over ett år. Det er en reduksjon på 32 prosent.

Og ikke nok med det. Pasientene ble samtidig mer bevisst på hva som påvirket deres egen helse. De fikk bedre kontroll over positiv og negativ adferd i forhold til egen sykdom og oppfølgingssamtale de hadde med sykepleiere, på bakgrunn av deres egen dokumentasjon i det digitale verktøyet, var i seg selv helsefremmende.

-Med så tydelige forskningsbaserte resultat skulle en tro at vi kunne lene oss tilbake å la kundene renne inn fra 428 norske kommuner. Slik er det ikke. I dag er det 40 kommuner som bruker dette. Digitalisering er en stor endringsprosess for kommunene; langt vanskeligere for dem enn for brukerne. Men vi opplever at 2017 er året der mye har løsnet for velferdsteknologibransjen, sier Lars Dahle.


Daglig omsorg for kronikere

Dignio er ikke et selskap som utvikler nye velferdsteknologiprodukt. De hentes fra markedet, og Dignio tilbyr disse inn i sine tjenester. Avstandsoppfølging for pasienter med kols, diabetes og hjerte-kar sykdommer er det de har holdt på med lengst, med drift helt eller delvis av responssenter, men også medisindispensere leveres i en tjeneste.

-For kronikerne er tanken at de får en tjeneste som er tettere på deres daglige helsebehov. I dag har mange av disse jevnlig avtale med sin fastlege hver tredje måned eller så, men det skjer mange ting med kronikernes helse mellom de besøkene. Med avstandsoppfølging kan en fange opp endringer når de skjer med mulighet til å sette inn tiltak som kan unngå sykehusinnleggelse. Brukerne blir også langt mer involvert i egen helse. De øker kunnskapsnivået om sykdommene og de forstår bedre mekanismer som skjer i kroppen. Det igjen gjør det lettere for sykepleiere og leger å coache dem, forteller Dahle.

Brukerne selv foretar daglige eller jevnlige målinger som automatisk blir loggført digitalt. De svarer på spørsmål om alt fra søvn, fysisk aktivitet eller måltider, og slik oppdager de selv hva som påvirker, på godt og vondt, deres kroniske lidelse.

-Men får dere eldre og syke mennesker til å teste seg selv, loggføre resultat, og orientere seg rundt på en Ipad?

- Loggføringen skjer idet du tar testen. Symboler og bilder gjør løsningen enkel å bruke, og vi har 90-åringer som aldri har sendt en sms, som dyktige brukere av dette. Så lenge bruken oppleve som relevant, så er det utrolig hva vi kan lære oss. Det viktige er at dette er en kontakt med et senter. Det er ikke bare en dibbedutt. Det er en sykepleier i andre enden som samtaler med deg om det du har levert av informasjon om din helse. Brukerne opplever dette virkelig som omsorg, for samtalen er en viktig del av tjenesten, sier Lars Dahle.

Arild Kristensen, NSCC og Lars Dahle, Dignio


Ut i verden

Dignio har mange presentasjoner igjen i kommune-Norge før de kan si at de har vært over det norske markedet, men selskapet ser nå også ut over landegrensene.

-Vi har gitt vårt første tilbud på avstandsoppfølging for mental helse i England. Det er en kjempeunderdekning på det feltet. I Manchester har vi gode kontakter, og de tenker stort når det gjelder avstandsoppfølging av kronikere for å redusere sykehusinnleggelser. Et annet marked vi kikker inn på i 2018 er i Ungarn, sier Lars Dahle.

Hva sier forskningen:
Les VIS-rapporten her

Arkiv