"– Forskning viser at nesten 30 prosent av pasienter med kroniske sykdommer utvikler sine egne produkter for å hjelpe seg selv i sin egen situasjon, og hele 8 prosent av disse er nye i markedet og har dermed stort potensiale."
- Tatiana Iakovleva, professor UiS, senter for entreprenørskap.

Smart Care Lab med i et 10-millioner forskningsprosjekt

Tatiana Iakovleva, professor i entreprenørskap ved UiS, står i spissen for et nytt forskningsprosjekt som har fått 10 millioner kroner i støtte fra Norsk Forskningsråds program Samansvar.

Prosjektet er kalt «Releasing the power of usersarticulating user interests to accelerate new innovative pathways in digital health and welfare sector» og Tatiana Iakovleva og hennes kolleger, førsteamanuensis Elin M. Oftedal (Universitetet i Tromsø/UiS) og professor John Bessant (University of Exeter/UiS), post doc Elisa Thomas (UiS) og førsteamanuensis Thomas laudal (UiS) skal bidra til utviklingen av Norwegian Smart Care Lab (NSCL) i det nyåpnede HelseCampus Stavanger.

HelseCampus Stavanger er navet i en forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner i helse- og omsorgstjenesten.

Tatiana Iakovleva

LEDER: Professor Tatiana Iakovleva og hennes forskergruppe skal bidra til utviklingen av Norwegian Smart Care Lab (NSCL) i det nyåpnede HelseCampus Stavanger.(Foto: UiS)

Prosjektet kommer i forlengelsen av Digitalize or die, som ble sluttført i år. Senter for innovasjonsforskning på UiS eier prosjektet, som har en tidsramme på fire år.


Skal bygge innovasjonslab
Prosjektet skal utvikle større forståelse av brukerne, gjennom å identifisere holdninger, bekymringer og forventninger fra brukere knyttet til velferdsteknologi.

– Forskning viser at nesten 30 prosent av pasienter med kroniske sykdommer utvikler sine egne produkter for å hjelpe seg selv i sin egen situasjon, og hele 8 prosent av disse er nye i markedet og har dermed stort potensiale, sier Tatiana Iakovleva.

Sammen med Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) skal det opprettes et innovasjonsrom hvor pasienter og både store og små tilbydere, kan møte hverandre for å optimere de mulighetene som finnes.

INNOVASJONSROM: I HelseCampus i Innovasjonspark Stavanger, blir det flere rom og verksteder for samhandling og innovasjon. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Innspill fra brukerne må settes i system
Noen pasient-innovatører ønsker å starte en bedrift rundt ideen de har utviklet. De kan oppnå suksess hos brukerne og få stor støtte, men når ikke fram til helsevesenet.

– Det er viktig at vi kan teste innovasjoner og samspill mellom grupper på en annen arena enn i helsetjenesten, sier Iakovleva.

De beskriver ansvarlig innovasjon som en prosess hvor pasienten selv deltar i utviklingen av nye produkter og er med å bestemme hvordan de skal brukes. Elin M. Oftedal påpeker at tilbakemeldinger og innspill fra brukerne må settes i system.

– Det skal derfor utvikles et sett av skalerbare teknikker for å hjelpe brukerinspirerte innovative mikrobedrifter til å generere verdi i samarbeid med systemleverandører, kommuner, investorer og helseforetak, sier Oftedal.

Prosjektet er internasjonalt, med samarbeidspartnere i Nederland, Danmark, Storbritannia, USA, Australia og Portugal. University of Twente i Nederland, som er UiS sitt partneruniversitet i nettverket European Consortium of Innovate Universities (ECIU), er hovedsamarbeidspartneren. Gjennom prosjektet skal utviklingen av NSCL og Citizen Lab i Nederland sammenliknes.


Ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar
Forskningsrådets Samansvar-program skal fronte ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. På NFR’s nettside står følgende:

«Samansvar er med på å møte de globale samfunnsutfordringer gjennom ansvarlig teknologiutvikling og et samfunnsansvarlig næringsliv. Programmet skal støtte trandisiplinær, grenseoverskridende forskning, og utvikle nye former for samspill hvor myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og sivilsamfunnet går sammen som partnere i møte med samfunnsutfordringene.»

TESTARENA: Norwegian Smart Care Lab og HelseCampus Stavanger utvikler seg sammen, og med forskningsprosjektet «Releasing the power of users» hvor forskere fra UiS deltar, fungerer HelseCampus helt etter intensjonen. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Del av nasjonalt senter
Releasing the power of users skal bidra til å skape en bredere implementering av mer inkluderende og ansvarlig innovasjon i velferdsteknologier. Metoden skal utveksles med nasjonalt senter for Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge (AFINOS), som etableres høsten 2019.

UiS ved Senter for innovasjonsforskning er også en del av det nasjonale senteret og skal bidra til opprettelsen av nasjonal forskningsskole hvor ansvarlig innovasjon er i fokus. Iakovleva leder et underprosjekt i AFINOS, med en ekstra finansiering på én million kroner.

Tekst: Benedicte Pentz, UiS

Arkiv