"Vi tar kun betalt for jobben hvis kundene våre lykkes. På den måten er vår suksess avhengig av kundenes suksess."
- Lars Henrik Krogh, CEO og partner i Nofas
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Nofas
Produkt: Iinnovasjonsrådgivning - fra idé til realisering av et produkt eller en tjeneste.
Etablert: 2005, i dag 50 ansatte
Nettside: Nofas.no

Medieoppslag:

NHO 22.05 2019: Viktig avklaring om SkatteFUNN

Innovasjonsaktøren Nofas

Nofas bistår næringslivet med innovasjoner ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om offentlig midler til disse.

- Siden 2005 har vi hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter, sier Lars Henrik Krogh, CEO og partner i Nofas.

Å forstå og kommunisere komplisert teknologi er krevende. Derfor satser Nofas tungt på kompetanse.

- Alle våre konsulenter har doktor- eller mastergrad. Dette gir Nofas dyp og bred kunnskap innen bransjer som IKT, olje/gass, havbruk og miljøteknologi. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Vi tar kun betalt for jobben hvis kundene våre lykkes. På den måten er vår suksess avhengig av kundenes suksess. Slik er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne, forteller han.


Forretningsområder på tvers av bransjer
Nofas ble etablert i 2005 og består i dag av nærmere 50 medarbeidere. De leverer innovasjonsrådgivning langs hele verdikjeden av innovasjon; fra idéfase til realisering av et produkt eller en tjeneste.

- Som del av dette bistår vi våre kunder med å fremskaffe offentlig finansiering til FoU-prosjekter fra blant andre Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier Krogh.

Nofas bidrar også med innspill og synspunkter i ulike fora når det gjelder utforming av forskningspolitikk og offentlige virkemidler for FoU.

- IKT, energi, havbruk, industri, og i stadig økende grad, helse. Vi jobber med mange fagområdet i norsk næringsliv. Å bli medlem i Norwegian Smart Care Cluster er et naturlig steg for å øke vår tilstedeværelse i det spennende landskapet som følger av teknologisk utvikling innenfor helsetjenester, sier han.

Gode rammebetingelser
Krogh forteller at Nofas har hatt en jevn og sunn vekst innen både finansierings- og rådgivningstjenester.

- Det er stadig flere selskaper som ønsker å benytte våre tjenester til tross for økende konkurranse i markedet. Med nærmere 1200 teknologibedrifter over hele landet som kunder ser vi også et økende behov for å fasilitere prosjektsamarbeid på tvers av selskaper og sektorer. Dette er derfor et område vi satser på, i tillegg til fortsatt vekst innenfor våre kjerneområder. Vårt overordnede mål er å være en ambassadør og tilrettelegger for landets teknologi- og oppstartsbedrifter, og gjennom vår rolle bidra til å skape innovasjon og utvikling i norsk næringsliv, sier han.

Nofas har en stor kundebase i helsesektoren.

- Vi brenner for å skape gode rammebetingelser for utvikling av teknologi i helsesektoren i Norge. NSCC er en tydelig stemme i regionen som taler næringens saker på en god og konstruktiv måte, sier Krogh.

Tekst: Nofas v/Stine Fjellstad

Arkiv