Ipark - Innovasjonspark Stavanger

​ www.ipark.no

Ipark - Innovasjonspark Stavanger

Vi er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter.

Innovasjonspark Stavanger AS er et lokalt eiendomsselskap som eier et attraktivt tomteområde på ca 120 mål med med åtte bygg på til sammen ca. 40.000 m2 bygg i det området som kalles Campus Ullandhaug. Arealene består av kontor i tillegg til spesialinnredede lokaler; laboratorier, forsøkshaller og datarom.

Innovasjonspark Stavanger administrerer byggene med tilhørende leiekontrakter og felles fasiliteter og tjenester. I tillegg er det igangsatt planarbeid for bygging og utvikling av ytterligere ca 55.000 m2.


Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList