Ipark Eiendom AS

​ www.ipark.no

KONTAKTPERSON
Erik Sirevaag
926 20 171

Ipark Eiendom AS

Vi er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter.

Innovasjonspark Stavanger AS er et lokalt eiendomsselskap som eier et attraktivt tomteområde på ca 120 mål med med åtte bygg på til sammen ca. 40.000 m2 bygg i det området som kalles Campus Ullandhaug. Arealene består av kontor i tillegg til spesialinnredede lokaler; laboratorier, forsøkshaller og datarom.

Innovasjonspark Stavanger administrerer byggene med tilhørende leiekontrakter og felles fasiliteter og tjenester. I tillegg er det igangsatt planarbeid for bygging og utvikling av ytterligere ca 55.000 m2.


Arkiv