Ipark - Innovasjonspark Stavanger

Ipark - Innovasjonspark Stavanger

Vi er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter.

Ipark Eiendom AS er et lokalt eiendomsselskap som eier et attraktivt tomteområde på ca 120 mål med med 8 bygg på til sammen ca. 40.000 m2 bygg på Ullandhaug. Arealene består av kontor i tillegg til spesialinnredede lokaler; laboratorier, forsøkshaller og datarom.

Ipark Eiendom administrerer byggene i Ipark med tilhørende leiekontrakter og felles fasiliteter og tjenester. I tillegg er det igangsatt planarbeid for bygging og utvikling av ytterligere ca 55.000 m2.