Lyse AS

www.lyse.no

KONTAKTPERSON
Eirik Gundegjerde
93488885

Lyse AS

LYSE er en del av ryggraden i samfunnet!

Lyse-konsernet er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon.

Lyse Energi har i dag 140.000 strømkunder, et antall som ventes å øke til 160.000 innen 2016. Lyse Energi eier en omfattende fiberoptisk infrastruktur som omfatter 55000 boliger og 2000 bedrifter på Nord Jæren. Konsernet har nylig etablert Lyse Smart som vil ha sitt fokusområde knyttet til nye nyttetjenester hos sluttkunder.

Lyse Energi har i dag 140.000 strømkunder, et antall som ventes å øke til 160.000 innen 2016.

Arkiv