Lyse AS

www.lyse.no

Lyse AS

LYSE er en del av ryggraden i samfunnet!

Lyse-konsernet er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon.

Lyse Energi har i dag 140.000 strømkunder, et antall som ventes å øke til 160.000 innen 2016. Lyse Energi eier en omfattende fiberoptisk infrastruktur som omfatter 55000 boliger og 2000 bedrifter på Nord Jæren. Konsernet har nylig etablert Lyse Smart som vil ha sitt fokusområde knyttet til nye nyttetjenester hos sluttkunder.

Lyse Energi har i dag 140.000 strømkunder, et antall som ventes å øke til 160.000 innen 2016.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo