Lyse ideer 2014

Lyse ideer 2014

Lyse Ideer er en årlig 24-timers idéutviklingsprosess der hensikten er å lage nye tjenester og løsninger for en bestemt målgruppe. Lyse finansierer prosjektet, og i 2014 handlet det om samarbeidet mellom privat, offentlig og frivillig sektor.

I fjor dukket fem frivillige organisasjoner opp på Lyses kontorer på Mariero. Med hjelp fra forretningsutviklere, teknologieksperter og designere, ble det arrangert det en høyst uhøytidelig konkurranse: Hvem klarer å pønske ut det aller beste teknologihjelpemiddelet som kan bidra til at organisasjonen hjelper andre bedre og mer effektivt?

Organisasjonene var som følger:

  • Handikappede barns foreldreforening
  • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
  • Nasjonalforeningen for folkehelse
  • Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Kirkens bymisjon med Natteravnene

De stilte med brukerhistorier, behov og utfordringer. Lyse stilte med rådgivere med spesialkompetanse på teknologiutvikling og forretningsutvikling. Til stede var også mennesker fra Randaberg og Klepp kommuner og Universitetet i Stavanger.

Teknologi kan hjelpe

− Når en har en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp fra kommunen og helsevesenet, står en i fare for å miste kontrollen over livet. Hjelpeapparatet tar kontrollen og setter standarden for hvordan du skal leve, sier Mette Aske, leder for Handicappede barns foreldreforenings avdeling i Rogaland.

− Å finne ut hvordan en skal skape seg et hjem, hva jeg kan klare selv, hva jeg må ha hjelp til, hvilke muligheter finnes, og ikke minst hva skal til for at jeg skal føle meg trygg og kan utnytte mine muligheter. Mange spørsmål som ungdom normalt ikke vier så mye tanker til, legger hun til.

Aske er klar på at teknologi kan være med å hjelpe.

− Ord som velferdsteknologi, innovasjon, tjenesteapparat og brukere kan være fremmede og gi lite mening. Faren er at en ser vekk fra mulighetene som ligger her. Vi i Handikappede barns foreldreforening ønsker fokus på barn, ungdom og deres behov hvor målsetningene inkludering, likeverd og frihet får et praktisk innhold, sier Aske.

Apper og nettportaler

Flere spennende ideer kom fram under arrangementet.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, som vant konkurransen i 2014, foreslo en applikasjon som skulle gjøre det vanskeligere for en bruker å oppleve tilbakefall under behandling. Natteravnene foreslo også en applikasjon som skulle gjøre det lettere å koordinere vaktplaner og å finne ledige ravner som kunne fylle ledige vakter.

Handikappede barns foreldreforening foreslo en nettportal hvor både foreldre og barn kunne lære mer og dele erfaringer om bruk av nyttig teknologi i hverdagen for å forberede barnet til å kunne klare seg selv. Norsk forbund for utviklingshemmede viste en app-løsning som skulle gjøre det lettere for brukeren å klare seg i hverdagen, der et eksempel er en huskeliste for hva som må tas med på fotballtrening. Nasjonalforeningen for folkehelse demonstrerte en nettportal hvor en kan registrere seg som aktivitetsvenn og som skal samkjøre organiseringen av frivillige ressurser i Norge.

Pågående
Arkiv