BRYN AARFLOT AS

baa.no/

KONTAKTPERSON
Alexander Bjørnå
991 53 346

BRYN AARFLOT AS

Bryn Aarflot er et av Norges ledende IP-konsulentfirmaer og bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP).

Bryn Aarflot tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.

Rådgiverteamet vårt består av erfarne patentfullmektiger som til sammen dekker alle tekniske disipliner, samt advokater med immaterialrett som spesialfelt. I tillegg har vi dyktige administrative medarbeidere med bred erfaring innen fagområdet.

Bryn Aarflot har fått mye heder for utførelse av ulike oppdrag innenfor IP, og er blant annet flere ganger de siste årene blitt kåret til Norges ledende firma innenfor immaterielt rettsvern av det anerkjente internasjonale tidsskriftet Managing Intellectual Property. I tillegg er vi stadig topprangert i andre viktige kåringer som IP Stars, hvor vi flere ganger har vært det norske firmaet med flest individuelle utnevnelser. Vi er også ved en rekke anledninger blitt topprangert i anerkjente kåringer fra World Trademark Review/WTR 1000 , IAM Patent 1000 med flere.

Vi skiller oss både fra advokatfirmaer og tradisjonelle patentkontorer ved at vi tilbyr hele spekteret av tjenester innenfor IP. Vi bistår våre kunder på alle nivåer fra idé og identifisering av muligheter for kommersialisering, frem mot optimal beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter.

Arkiv