Bouvet Norge AS

www.bouvet.no/

KONTAKTPERSON
Matt Groom
96626257

Bouvet Norge AS

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon

Bouvet består av til sammen over 1300 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer.

Sammen leverer vi løsninger som bidrar til stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Bouvet er notert på Oslo Børs.

Arkiv