Prosjekter

Leve bedre med kreft
USA Next!
Felles løft for investorarbeid innen livsvitenskap og helseteknologi
UK Propel
Global Growth Sverige
CoTecH
NorCare
NH2 Helse
Felles Kommunal Journal (FKJ)
EIRAccelerator - digital akselerator for helsenæringen
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) investor community and the Norwegian Health Investor Network (NHIN)
Releasing the power of users
Gordisk - hvordan ta i bruk helseapper i Norge?
RoboCare - tester hvordan teknologi kan redusere sosial isolasjon på sykehjem
DIGI-B-CUBE
DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health
Få en egen helsementor!
Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore
Strategiplan
Global Growth - helseløsninger for Danmark
Digital Health & Care 4.0
Klyngesamarbeid åpner nye nordiske helsedører
Norway - Denmark Caretech Cluster Collaboration
Digitalize or Die
Morgendagens kule seniorbolig
Norway Pumps & Pipes
Lyse Ideer
Prinsipper, metoder og styringsgrensesnitt for universelt utformet velferdsteknologi
Motivasjon og mestring
Friske innbyggere
Innovasjonsdialog - rusavhengige
Prosjektsøknad: Helhetlig teknisk infrastruktur for tjenesteinnovasjon
Prosjektsøknad: Digitalize or Die
Prosjektsøknad: Personalising Health and Care (PHC25)
Morgendagens hjemmeomsorg
Interkommunalt nettverk
Min medisin
CosDoc på nettbrett
Innovative anskaffelser
Trygghetspakke
Aktivitetsdosetten
Implementering av velferdsteknologi
Smarte Pasientrom
Lyse ideer 2014
Helse@Hjemme
Teknologibasert intervensjon i hjemmebaserte tjenester
Safemate-alarm
DiaWeb
Astma-fløyten
Pulse oximeter
E-helse for offentlig virksomhet
Nattfred
Bedre rullestoler
Smartly
Utvikling av brukervennlig borreliatest
Image Mapping
SmartAutomasjon
VideoForAlle
Livsstilskartlegging
Safer@home
E-seng 2015
Smarter City Challenge
Selvutvikling
Bolig uten hindring
Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi

Arkiv