Selvutvikling

Selvutvikling

Selvutvikling er et OFU-prosjekt som gjør det mulig å få individuell coaching for å løse egne utfordringer.

Det kan for eksempel dreie seg om problemstillinger i forhold til atferdsendring og mestring.

Prosjektet utvikles av Ipark AS, Zparkl og One World Academy North America (OWA), som driver innenfor "Life Education" og har 17 lærere spredt over store deler av verden. OWA er raskt voksende og er registrert med selskap i USA og i India.

OWA har i samarbeid med studentenes HESCA laget et program for Harvard University i Boston som startet i februar 2013.

Pågående
Arkiv